משכנתא בריבית קבועההמרכיב שהכי משפיע על העלות הסופית של המשכנתא הוא ריבית המשכנתא, באופן מתואם ולא מפתיע הריבית היא גם הגורם שהכי קשה לצפות ולחשב את השפעתה לאורך עשרות שנים של החזרים. קיימים מסלולים מגוונים של ריביות משכנתא כאשר עיקר ההבדלים הם במסלולי משכנתא בריבית קבועה לבין מסלולי משכנתא בריבית משתנה.

איש עסקים מחשב את הריבית הקבועה

יודעים מה הריבית בכל תקופת המשכנתא

משכנתא בריבית קבועה מספקת ללווים שקט נפשי יחסי בכך שהם יודעים לאורך כל התקופה שהמשכנתא פעילה מה גובה הריבית על קרן ההלוואה והם יכולים לנהל תכנון פיננסי ארוך טווח שיכול להיות מדויק יותר. בחירה במסלול הריבית המתאים ביותר היא קריטית על מנת לעמוד בהחזרים החודשיים תוך שמירה על רמת חיים מספיקה ובו זמנית לשלם כמה שפחות בסופו של דבר. הריבית צריכה להתאים למצב המשק, למצב הפיננסי העכשווי והעתידי של הלווים ולרמת הסיכון שהם מוכנים לקחת.

אחוז הריבית נקבע מראש ואינו משתנה עם השנים

משכנתא בריבית קבועה היא באופן פשטני בדיוק כפי שניתן להבין משמה, הלוואת משכנתא שבה הבנק והלקוח מחליטים מראש על אחוז הריבית שיש לשלם על הקרן, כאשר אחוז זה הוא קבוע ואינו משתנה גם לאחר 20 שנות הלוואה. הגוף שמספק את ההלוואה מתחשב במספר פרמטרים בעת קביעת אחוז הריבית של משכנתא בריבית קבועה, על מנת למונע הפסדים יש לקחת בחשבון את מצב המשק בהווה ובעתיד (על פי הערכות), את הכנסות הלקוח ומצבו ועוד גורמים נוספים, כמובן שהריבית שנקבעת היא גבוהה לעומת מה שמקובל בשוק המשכנתאות לאותה תקופה על מנת לאפשר מרווח לגוף המלווה ולרוב ישנה הצמדה למדד שנועדה להגן על ערך הכסף ועליה נפרט מיד.

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד

המסלול המקובל ביותר של משכנתא בריבית קבועה הוא זה שכולל גם הצמדה למדד המחירים לצרכן. מדד זה מתפרסם אחת לחודש והוא כולל את העלות הממוצעת של סל מוצרים ושירותים כלליים שמאפיינים כל אזרח במדינה. המדד כולל עליות של מזון, הלבשה, דיור, תחבורה, בילוי וכדומה, כאשר עלייה במדד מראה על התייקרות המחייה ושינוי בכוח הקנייה של השקל (היחלשות אם אין שינוי בשכר הממוצע במקביל) וירידה במדד משקפת ממצב הפוך.

משכנתא בריבית קבועה מוצמדת למדד המחירים לצרכן כי הוא משקף את הערך הריאלי של הכסף ובכך מגן על הגוף המלווה מפני הפסד, המדד עולה בממוצע שנתי של כ-3% בכל שנה ולכן הלוואות משכנתא בריבית קבועה צמודות למדד יעלו אף הם באחוז זה שיוסיף לגובה ההחזרים החודשיים. לכן, מרות שבמסלול משכנתא בריבית קבועה הריבית אינה משתנית והיא קבועה, ההחזר החודשי יכול והוא בהחלט משתנה ועולה עם הזמן בגלל אותה הצמדה.

משכנתא בריבית קבועה ללא הצמדה – אפשרות נדירה יחסית

קיימת אפשרות של משכנתא בה הריבית קבועה וגם אין הצמדה למדד – כך שלמעשה הלווים יכולים לגעת לכל אורך תקופת ההחזר מה יהיה גובה ההחזר החודשי, משכנתא כזו נקראת לעיתים משכנתא בטוחה. אחוזי הריבית של משכנתא בריבית קבועה כזו הם גבוהים משמעותית מהקיים בשוק באותה תקופה בגלל הסיכון לבנק בעליות ריבית מהותיות וכמו כן משכנתאות אלו לרוב מיועדות לתקופות קצרות יותר ולא ל-20-30 שנה.

מתי משכנתא בריבית קבועה נחשבת אטרקטיבית

משכנתא במסלול ריבית קבוע היא כדאית בתקופות בהן הריבית במשק נמוכה ולפני תקופה של העלאות ריבית וכך ניתן ליהנות מריבית נמוכה יחסית. כמו כן משכנתא בריבית קבועה מתאימה לשונאי סיכון כי היא מעניקה שקט נפשי מסוים לגבי גובה הריבית.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים