הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמל"גמעבר לאפשרויות הרבות של מלגות העומדות בפני הסטודנטים בהשכלה הגבוהה בישראל, קיים מערך מקיף של הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה – כאשר סטודנטים רבים בפועל אינם מכירים את האפשרות הזו.

לא מדובר על מלגות ולא על הלוואות סטודנטים כפי שקיים במערכת הבנקאית הרגילה, ההלוואות והמענקים מיועדים למימון מסוים של שכר הלימוד והאישור לקבלת מענק או הלוואה ניתן רק לאלו העומדים בקריטריונים מוגדרים.

המענקים מיועדים רק ללומדים לתואר ראשון ואילו לומדים לתואר שני יכולים להגיש בקשה לקבלת הלוואה. יש להגיש בקשה מסודרת למענק או הלוואה, דרך חברה חיצונית (טלדור) המנהלת את הנושא עבור המל"ג ועד תאריך סופי מסוים (לרוב מחצית דצמבר לערך).

בקשת הלוואה ומענקים מטעם משרד החינוך והמל"ג

mortgage application form with laptop, phone; calculator and house

רק תארים מוכרים, באוניברסיטאות ובמכללות

הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה הינם רלבנטיים רק עבור מסלולים מוכרים ומאושרים של תארים אקדמיים (מענקים רק לתואר ראשון כאמור). על מנת לקבל את הסיוע חובה להיות רשומים למסלול במוסד להשכלה גבוהה אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ועל המסלול להיות מאושר ומוכר על ידי המועצה.

ההלוואות והמענקים מטעם המועצה להשכלה גבוהה שבמשרד החינוך מיועדים לסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות האזוריות. אך הסיוע אינו מיועד ואינו רלבנטי לסטודנטים במוסדות להכשרת מורים – אשר זכאים להטבות אחרות.

גורמי השפעה על קבלת הסיוע

לצורך קבלת הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה נשקלים כמה גורמים שונים המשפיעים על הזכאות לסיוע.

גורמים אלו כוללים את הנושאים הבאים: מצב כלכלי של הסטודנט, מצב משפחתי (רווק או נשוי), כמות ילדים, גיל מגיש הבקשה, מספר אחים עד גיל 21, מספר אחים סטודנטים (עד גיל 27), נכויות רפואיות, מקום המגורים – אזורי עדיפות, שכונות שנכללות בפרויקטים לשיקום שכונות, השתייכות לאשכולות מסוימים של הלמ"ס ועוד – מצב כלכלי של משפחת מגיש הבקשה, שירות צבאי או שירות לאומי, האם הסטודנט מקבל סיוע נוסף בדמות מלגות ו/או החזרים מגורמים שונים, זמן הלימודים, חוג הלימוד הרלבנטיים ועוד כמה פרמטרים.

כמו כן, זוגות נשואים אשר בהם שני בני הזוג סטודנטים רשאים על פי ההגדרות להגיש בקשות סיוע נפרדות. כמובן שבנוסף לכל הגורמים הללו, גורם בעל השפעה מהותית על מתן הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה בכל שנה הוא התקציב המוקצב לצורך זה.

כאשר יש מגבלה תקציבית מסוימת וקיים סיכוי שבקשה תעמוד בכל הקריטריונים אך לא תוכל להיות מאושרת עקב סיום התקציב הרלבנטי.

היקף הסיוע בהתאם לרמת זכאות

על פי הקריטריונים שפורטו לעיל, נקבעת רמת הזכאות של הסטודנט לקבלת מענק (תואר ראשון) או הלוואה (תואר ראשון או שני). רמת זכאות א' שהיא הגבוהה ביותר מאפשר קבלת מענק לסטודנטים לתואר ראשון בסכום של 2,500 ש"ח לתשלום שכר הלימוד.

רמת זכאות ב' מאפשרת לסטודנטים לתואר ראשון ושני לקבל הלוואה בסכום של 6,000 ש"ח לתשלום שכה"ל (סכום הלוואה אחיד).

תנאים להלוואות המועצה להשכלה גבוהה

כאשר מדובר על מענק לסטודנטים לתואר ראשון, אין מה להחזיר וזהו מענק לכל דבר ועניין. אך מדובר על הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה ולכן חשוב להבין מהם תנאי ההלוואות במסלול.

ההלוואות אינן כוללות ריבית אך הן כן צמודות למדד המחירים לצרכן החל מהיום הראשון לקבלת הסכום. הלווים יכולים להחזיר את ההלוואות בעד 36 תשלומים חודשיים (3 שנים), כאשר מתחילים להחזיר את ההלוואה רק שנתיים אחרי סיום התואר.

זמן החזר ההלוואה נקבע מראש ואינו ניתן לשינוי מאוחר יותר, יש אפשרות לפירעון מוקדם באם הסטודנט יכול ומבקש לעשות כן.

קבלת הלוואות במסלול זה דורשת הצגת שני ערבים החותמים על התחייבותם מול הבנק המעניק בפועל את ההלוואה.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים