הלוואה בנקאיתהלוואה בנקאית היא הדרך הנפוצה והזמינה ביותר עבור תושבי ישראל ללוות כספים למגוון מטרות שונות. הלוואה בנקאית פועלת כך שהלווה מקבל את הסכום המוסכם מהבנק (קרן) ומחזיר אותו בהתאם לתנאי הלוואה ובתוספת ריבית קבועה ומשתנה- גובה הריבית שמשלם הלווה היא בעצם ערך הזמן עבור הלווה ועבור הבנק ונקבעת לפי סוג הריבית.

כל הבנקים הפועלים בישראל מציעים מגוון אפשרויות ומסלולים לנטילת הלוואה פרטית או הלוואה לעסק. בניגוד לשאר הגופים הפיננסיים, אחת ממטרותיהם המרכזיות של הבנקים היא לספק את צרכי המשק למזומנים זאת על ידי אספקת אשראי לטווח ארוך וקצר, עבור משקיעים ואנשים פרטיים. אולם במקביל מעמידים הבנקים קריטריונים קשוחים יותר עבור קבלת הלוואות.

זוג אנשים יושבים מול פקיד בנק לצורך קבלת הלוואה בנקאית

קריטריונים לקבלת הלוואה:

מצבו הכלכלי של הלווה

הבנק רוצה לקחת סיכון מינימאלי ולכן יבחן את קביעות הכנסתו של הפרט ואת יכולתו לעמוד בתשלומי ההחזר.

היסטוריית אשראי

לווה שלא עמד בהתחייבויות בעבר, או שחזר לו צק במהלך התקופה שסמוכה למועד בקשת ההלוואה, עשויה בקשתו להידחות על ידי הבנק.

ערבים

מאחר והבנקים הם הגוף המרכזי המעניק הלוואות בסכומים גבוהים, נדרש הלווה, פרטי או עסקי להציג ערבים על החוב, או ערבויות בנכסים.

מסלולי הלוואות בנקאיות

נטילת הלוואות מהבנק וקביעת גובה הריבית שנשלם היא דרכו של הבנק לתמחר את שווי השירות שנתן לנו בכך שהפך כסף עתידי שנשלם לו לתשלום חד פעמי ומיידי שהוא מספק עבור הלקוחות.  הבנק מציע לנו מספר אפשרויות שונות לביצוע ההחזר, חלקן עשויות להיות משתלמות יותר על פי מצבנו הכלכלי והעדפותינו, ואחרות על פי האופן שבו אנו מעריכים את השינויים בשוק:

הלוואה צמודה מדד

במסלול זה מתעדכנת גובה הריבית בהתאם לנתוני מדד המחירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמעט בכל המקרים יהיה מדובר בעדכון כלפי מעלה של גובה התשלום.

הלוואות לא צמודות

במסלול זה הריבית אינה עולה באופן לפי המדד ולכן ברוב המקרים שיעור הריבית יהיה גבוה יותר.

הלוואה צמודה לפריים

גובה ההחזרים מחושב על פי ריבית בנק ישראל והשינויים החלים בה בתוספת 1.5% ובנוסף לאחוז נוסף על פי שיקולי הבנק.

הלוואה בריבית קבועה

מסלול המספק וודאות עבור הלווים בקביעת שיעור ריבית קבוע, במידה וגבוה הריבית במשק עולה לאורך תקופת הלוואה, עשוי הלווה לצאת נשכר, אולם במידה והיא יורדת, עשוי הלווה להפסיד מהמסלול.

הלוואה בריבית משתנה

מסלול בו מתעדכנת הריבית בנקודת זמן מוסכמת, על פי גובה ריבית הפריים במשק באותה תקופה.

הלוואות צמודות למט"ח

ניתן גם להצמיד את גובה הריבית למטבעות שונים, כגון הדולר או היורו.

משכנתאות

משכנתא היא הלוואה קנה מידה גדול המיועדת לרכישת דירה או נכס אחר. שוק ההלוואות הוא אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של הבנקים והם נאבקים ביניהם על משיכת הלקוחות. המשכנתא ניתנת לתקופות זמן ארוכות ומאפשרת רכישה של נכס עם הון עצמי בגובה של 30% בלבד מערך הנכס.

הלוואות מיידיות

הפיתוחים הטכנולוגיים והתפתחות שוק ההלוואות בישראל הביא את גופי האשראי השונים וביניהם גם הבנקים ליצור מסלול מהיר לנטילת הלוואות מיידיות בסכומים של עשרות אלפי שקלים. לקוחות הבנקים השונים, יכולים לקבל כיום הלוואת אקספרס דרך האינטרנט או הטלפון, באישור מיידי ותוך תקופת המתנה של שלושה ימי עסקים בלבד. גובה הריבית מושפע ממצבו הכספי של הלווה ומהריביות הנהוגות בבנק.

הלוואות חוץ בנקאיות

בנוסף להלוואות בנקאיות, ישנן מספר דרכים נוספות לקבל הלוואות מגופים פיננסיים שונים הפועלים במדינה, הן עבור המגזר הפרטי והן עבור המגזר העסקי.

חברות כרטיסי האשראי החלו בשנים האחרונות לפעול בשוק ההלוואות ומציעות הלוואות מחברת האשראי בסכומים בינוניים של עשרות אלפי שקלים, בנוסף קיימות ניתן למצוא אשראי חוץ הניתן על ידי גופים נוספים: קרנות ממשלתיות או פרטיות המסייעות לעסקים, קופות הגמל, קרנות פילנתרופיות המסייעות לאנשים פרטיים שנקלעו למצוקה, וכמובן, השוק האפור המאפשר נטילת הלוואות גם במצב  כלכלי ירוד, אך גובה ריבית גבוהה ולעתים מעבר לקבוע בחוק.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים