מחשבון חישוב ריבית

מרכיב הריבית הוא ברוב המקרים הגורם המשפיע ביותר על עלותן של הלוואות, הריבית מהווה את הסכום הנוסף הגדול ביותר שיש לשלם למלווה מעבר להחזר סכום ההלוואה המקורי. בנוסף להיותה המרכיב העיקרי בעלות המשכנתא, ריבית ההלוואה היא גם אחד המרכיבים שהכי קשה לחשב במדויק את ערכה ועלותה לאורך תקופת החזר ההלוואה – בעיקר כאשר מדובר על תקופות של שנים עם החזרים רבים (דוגמת משכנתאות). מחשבון חישוב ריבית הוא כלי אינטרנטי שלרוב ניתן בחינם ושבעזרתו ניתן לקבל חישוב מדויק ומהיר לגבי השפעת הריבית על ההלוואה.

מחשבון, כסף ומשקפיים - מחשבים את הריבית

סוגים של מחשבון חישוב ריבית אפשריים

ברשת האינטרנט קיימים אתרי הלוואות או פיננסים רבים ומגוונים מבחינת תוכנם, איכותם ומטרתם, לרוב מחשבון חישוב ריבית יימצא באתרים מסוג זה, כאשר ניתן למצוא מחשבון חישוב ריבית בלבד או מחשבון שמציע חישוב של מרכיב הריבית וגם של מרכיב ההצמדה למדד או לכל פרמטר פיננסי אחר. כמו כן, ניתן במקרים רבים לבחור בין מחשבון חישוב ריבית כללי שאליו מוזנים נתונים ספציפיים ורלבנטיים לכל הלוואה או מחשבון חישוב ריבית ספציפי שמיועד לסוג מסוים של הלוואות או ריביות, אפשרויות רלבנטיות עשויות להיות:

•    מחשבון חישוב ריבית והצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

•    מחשבון חישוב ריבית והצמדה לפי חוק ההוצאה לפועל.

•    מחשבון ריבית לחישוב ריבית שצמודה לריבית הפריים.

•    חישוב סכום ריבית פיגורים לחובות בנקאיים.

•    מחשבון חישוב ריבית שמתבסס על טבלאות הריבית של החשב הכללי במשרד האוצר.

•    מחשבון חישוב ריבית מט"ח – על פי ריבית הליבור ברוב המקרים.

•    מחשבוני ריבית שכוללים הפרשי שערי מט"ח מסוימים.

•    מחשבון חישוב ריבית משכנתא על פי לוח סילוקין שפיצר – החזרי קרן וריבית חודשיים.

•    מחשבון ריבית משכנתא לשיטת החזר של קרן קבועה / קרן שווה.

•    מחשבון חישוב ריבית שנתית אפקטיבית או נומינלית.

יותר מורכב מחישוב פשוט במחשבון ביתי

על פניו, חישוב הריבית על כל סוג של הלוואה אינו אמור להוות בעיה – כמובן שמסלולי הלוואה הריבית משתנה הם בעייתיים כשלעצמם כי אין דרך לדעת את שיעור הריבית לאורך כל תקופת ההחזר – לוקחים את סכום ההלוואה ופשוט מוסיפים אליו את אחוז הריבית שנקבע לנו או ממוצע הריבית המשתנה לאורך תקופה ממוצעת כלשהי. המציאות רחוקה מאוד מתפישה מוטעית זו, חישוב ריבית הלוואות היא מורכבת יותר ומערבת נוסחאות מתמטיות מסובכות יותר כפי שכל תלמיד מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות וכדומה יוכל לציין.

על מנת לקבל חישוב מדויק של עלות הריבית על החזר ההלוואה יש צורך להיעזר בשירותי מחשבון חישוב ריבית או לדעת כיצד לחשב זאת ידנית (אך ממש אין צורך כי מחשבון חישוב ריבית עושה עבורכם את כל העבודה במהירות וביעילות). מחשבון חישוב ריבית בעיקר יודע להתייחס ולחשב את המרכיב הקריטי של ריבית דריבית – חישוב הריבית שנוספת בכל פעם לסכום שיש להחזיר, שכבר השתנה בתשלום הקודם בגלל השפעת הריבית וההצמדה.

בנוסף לחישוב הריבית דריבית, מחשבון חישוב ריבית מקצועי שמתחשב בסוג ההלוואה ובמהותה יידע להתאים את חישוב הריבית (וההצמדה במקרים רלבנטיים) לסוג הריבית המתאים ולתקנות או הגדרות החוק והגופים השונים. למשל תקנות לגבי חישוב ריבית והפרשי הצמדה למס הכנסה, הגדרות הריבית המותרות לגבי ריבית בנקאית וכדומה.

אמנם האינטרנט אינה עמוסה באפשרויות של מחשבון חישוב ריבית כפי שקיימים מחשבוני משכנתאות לדוגמא, אך מחשבון ריבית שכזה הוא בהחלט כלי יעיל וחשוב לגבי הריבית על הלוואות למיניהן.