קרנות צפונה ודרומה לעסקיםקרנות הסיוע צפונה לעסקים ודרומה לעסקים הן שתי קרנות מימון שפועלות תחת חברת צפונה – דרומה. מטרת קרנות צפונה ודרומה לעסקים היא ייזום, קידום ועידוד תהליכים ומיזמים שיסייעו לקידום האוכלוסייה באזורי הגליל והנגב.

החברה מפעילה שתי קרנות מימון פילנתרופיות שהוקמו על ידי יזמים פרטיים ובשיתוף עם הסוכנות היהודית, כאשר היוזם והתורם העיקרי של קרנות צפונה ודרומה לעסקים הוא התעשיין איתן וורטהיימר, בנו של מייסד ישקר ופארק התעשייה תפן סטף וורטהיימר, משמש כיום נשיא ישקר ויו"ר קרנות צפונה ודרומה לעסקים.

חישוב של סוגי הריביות

פעילותה הכללית של חברת צפונה – דרומה

החברה מפעילה שתי קרנות סיוע – קרנות צפונה ודרומה לעסקים – קרנות אלו מעניקות תמיכה עסקית והלוואות לעסקים יצרניים ולמפעלים באזורי הגליל והנגב. קרנות צפונה ודרומה לעסקים החלו לפעול במתכונתן הזו בשנת 2007 והן העניקו ומעניקות סיוע למאות עסקים ומפעלים באזורים אלו שהם בעלי חשיבות לאומית וכלכלית אדירה.

קרנות צפונה ודרומה לעסקים מתמקדות בעסקים קטנים ובינוניים שעוסקים בייצור והם מוטי ייצוא במהותם. כמעט כל כספי הפעילות של קרנות צפונה ודרומה לעסקים נתרמו על ידי מייסדן והיו"ר, איתן וורטהיימר ועל ידי איסוף תרומות של ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה בחסות הסוכנות היהודית.

קרנות צפונה ודרומה לעסקים מנהלות את פעילותן ממשרדים בפארק התעשייה תרדיון (משגב) עבור קרן צפונה לעסקים ומשרד משני בגן התעשייה עומר עבור עסקים בדרום המדינה.

שותפים של קרנות צפונה ודרומה לעסקים

מעבר לתרומות שצוינו, קרנות צפונה ודרומה לעסקים פועלות בעזרת סיוע ושיתוף פעולה של שותפים שונים,  אלו מעניקים סיוע במגוון דרכים, כל גורם על פי תחומו ויכולתו.

בנק מזרחי-טפחות מספק את ההלוואות לעסקים. מספק מינוף של עד 6.5 לכספי קרנות צפונה ודרומה לעסקים.

להב – הפקולטה לניהול של אוניברסיטת ת"א היא שותפה למערך הכשרת מנהלי התעשייה של קרנות צפונה ודרומה לעסקים.

עמותת IVN – רשת ההון סיכוי לישראל, רשת שחברים בה אנשי עסקים וגופים עסקיים מובילים וחבריה מציעים תמיכה עסקית לנתמכים ע"י הקרנות.

חברת SIT מסייעת לפעילות קרנות צפונה ודרומה לעסקים בליווי עסקי של העסקים שקיבלו הלוואות.

הלוואות של קרנות צפונה ודרומה לעסקים

ההלוואות שמציעות קרנות צפונה ודרומה לעסקים מיועדות לקהל יעד שעונה על הקריטריונים הבאים:
•    מפעלי תעשייה או עסקים שעוסקים בפעילות ייצוא
•    עסקים פעילים עם מחזור מכירות שנתי של 3-80 מיליון ש"ח.
•    עסקים מוטי ייצוא שיכולים להציג צמיחה עתידית ותמיכה בסביבה הרלבנטית (בדרום או בצפון) מבחינת תעסוקה, גידול אחוזי הייצוא וכדומה.

כמו כן, קרנות צפונה ודרומה לעסקים מיועדות רק לאוזרים גיאוגרפיים מסוימים. קרן צפונה לעסקים פועלת בכל אזורי הגליל, בעמקים ובגולן – עד קו חיפה (לא כולל) באופן כללי. קרן דרומה לעסקים פועלת בכל אזורי הנגב ועד אילת.

ההלוואות עצמן שמעניקה קרנות צפונה ודרומה לעסקים מסופקות ע"י בנק מזרחי-טפחות וכל הצעה נבחנת בוועדת אשראי של נציגי הבנק ושל קרנות צפונה ודרומה לעסקים. תנאי ההלוואה הם:
•    סכום הלוואה של בין 350,000 ש"ח ל-2 מיליון ש"ח.
•    ריבית פריים + 0.5% שנתית.
•    החזר של עד 5 שנים – כולל חצי שנה גרייס.
•    על העסק או המפעל להעמיד ביטחונות ממשיים בהיקף 40% מהסכום ולהציג ערבות בעלים אישית על כל סכום ההלוואה.

תהליך קבלת הלוואה מטעם קרנות צפונה ודרומה לעסקים כולל פנייה לקרנות, שאלון אישי,  פגישה עם יועץ כלכלי מטעם קרנות צפונה ודרומה לעסקים, ביקור בעסק ודיון בוועדת אשראי (עד 12 שבועות בד"כ).

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים