קרנות מימון פילנתרופיותגיוס אשראי לעסק חדש או על מנת להמשיך את פעילותו של עסק וותיק הנמצא בתקופה שפל, עשויה להיות משימה לא פשוטה, במיוחד כאשר המשק כולו נכנס למשבר כולל. לא כל בעלי העסקים ויזמים יודעים שהאשראי שמוכן להעניק להם הבנק הוא האופציה היחידה לגיוס כספים.

בעקבות פגיעתו של המשבר הכלכלי נקלעו עסקים רבים לבעיות כספיות, אך לא מצאו ישועה מפקידי הבנק שקימצו את ידיהם בכל הנוגע למתן אשראי זמין.

אדם סופר מטבעות של כסף

מקורות מימון שאינם בנקים

אחת האפשרויות שעומדת בפני בעלי עסקים היא מציאת מקור מימון להלוואה חוץ בנקאית על ידי קרנות מימון שונות. ישנן מספר סוגים של קרנות מימון אליו יכול לפנות יזם צעיר או עסק המנסים לגייס כספים: קרנות עסקיות, קרנות ממשלתיות הפונות במקרים רבים לפלחים מסוימים באוכלוסיה וקרנות מימון פילנתרופיות הנתמכות לעיתים על ידי הממשלה ובהן אתרכז במאמר זה.

מהן קרנות המימון הפילנתרופיות?

קרנות המימון הפילנתרופיות ממומנות על ידי גורמים פילנתרופיים שונים ברחבי הארץ והעולם, כגון קרנות המשקיעות בישראל או תורמים עשירים. הקרנות מאפשרות ליזמים ועסקים קטנים לקבל, תחת עמידה בקריטריונים מסוימים, הלוואות בתנאים נוחים יותר מאשר הם צפויים לקבל בבנק.

גם עסקים או יזמים שהבנק לא מסכים לתת להם הלוואות מספקות על מנת להמשיך להתקיים או על מנת להקים את העסק, יכולים במקרים רבים לקבל מימון דרך הקרנות הפילנתרופיות. ההלוואות ניתנות במקרים רבים בסכומים מוגבלים, אך בתנאים משתלמים במיוחד. ההטבות בתחום האשראי באים לידי ביטוי בהלוואות ללא ריבית, מתן תנאים מועדפים להחזרת הכספים. חלק מהקרנות מקבלות ערבונות ותמיכה גם מהמדינה.

בניגוד לבנק הבוחן רק את הפוטנציאל הכלכלי של העסק ואת הסיכון הכרוך מבחינתו במתן הכספים, בוחנות קרנות המימון מרכיבים רבים שונים. הקרנות מיועדות לרוב לעסקים קטנים או בינוניים. קרנות מימון שונות קובעות קהל יעד מסוים, אזור גיאוגרפי בארץ או מטרה כסף ראשוני להגשת בקשה לקבלת מימון.

כיצד מקבלים מימון מקרנות מימון פילנתרופיות?

קבלת מימון מהקרנות השונות דורש עמידה בתנאי הסף שדורשות הקרן. במקרים מסוים הקרן מיועדת עבור עסקים קטנים וכך מגבילה את היקף הפעילות של עסקים להם היא מוכנה לספק סיוע. במקרים אחרים ישנם הגבלות של אזור גיאוגרפי, גיל או קרנות המיועדות עבור עולים חדשים או מגזרים שונים.

בקרנות שונות גם לאחר עמידה בתנאי הסף לקבלת המימון, עוברים העסקים השונים בדיקה מקיפה על ידי אנשי הוועדה של הקרן הפילנתרופית. במקרים רבים מבצעת הקרן בדיקה לגבי ניהולו התקין של העסק והיכרות עם הפעילות השוטפת שלו, תוך בחינת התאמתו של העסק למטרות הקרן. קבלת מימון מהקרנות מחייבת לעיתים קבלת ייעוץ או ליווי עסקי לאורך תקופת זמן מסוימת.

עולם עסקים של קרנות פילנתרופיות

תרומתן של קרנות פילנתרופיות לעסקים הקטנים והבינוניים הופכת בשנים האחרונות למשמעותית מאוד, במיוחד לאור הניסיון הכאוב מהמשבר הכלכלי האחרון. היצוע היכרות מעמיקה יותר עם פעילותן של קרנות מימון שונות, פילנתרופיות, ממשלתיות ועסקיות, עשויה להיות קריטית בשעת הצורך עבור העסק הקטן והיזם הצעיר.

בקרנות הפילנתרופיות השונות גילו שבמקרים רבים הבעיות של יזמים או בעלי עסקים שונים הגורמים לסגירת עסקים או לאי מימוש פוטנציאל עסקי, טמונות במחסור במימון זמין. דבר זה נכון במיוחד בעתות משבר כאשר הבנקים לא מעניקים תנאי אשראי נוחים ומקשים על עסקים קטנים ויזמים צעירים.

שימוש בהטבות שמציעות הקרנות הפילנתרופיות, מאפשר בנוסף לגיוס הכספים הנדרשים, גם תנאי החזר נוחים יותר מאשר דורש הבנק. אולם למרות היתרונות הטמונים בקבלת מימון מהקרנות הפילנתרופיות יש לזכור כי קבלת המימון אינה מובטחת.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים