קרנות מימון ממשלתיותאחת הדרכים העיקריות שממשלת ישראל מעודדת ומסייעת בתחומים של פעילות עסקית מגוונת היא קרנות מימון ממשלתיות שמופעלות על ידי משרדי הממשלה השונים.

קרנות מימון ממשלתיות אלו מעניקות הלוואות או סיוע כספי בתנאים נוחים מבחינת הריבית וההצמדה ומבחינת הערבויות והביטחונות שעל מקבלי הסיוע להעמיד. כל קרן מימון ממשלתית מיועדת למטרת סיוע לתעשייה או פעילות מסוימת וכמובן שישנם קריטריונים ברורים של מי זכאי לקבל סיוע ובאיזה היקף.

ישיבת צוות האם ישנה זכאות למשכנתא

קרן סיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה

מבין מבחר קרנות מימון ממשלתיות שקיימות זוהי כנראה הגדולה ביותר מבחינת היקף ההלוואות והסיוע שהיא מעניקה לציבור. הקרן הוקמה בשנת 2003 והיא מנוהלת על ידי משרד התמ"ת, כאשר חברת תבור כלכלה ופיננסים היא הגוף הפרטי שמתאם בין הממשלה לבנקים בהם מוענקות ההלוואות – אוצר החייל, הבינלאומי ומרכנתיל דיסקונט.

היתרון המרכזי של קרן זו, וכאמור של מרבית קרנות מימון ממשלתיות, הוא בדרישות נמוכות של ערבויות וביטחונות. קרן סיוע לעסקים קטנים מציעה הלוואות לעסקים קטנים שמחזורם הוא עד 22 מיליון ש"ח, כאשר לעסקים קטנים עם מחזרו של עד 10 מיליון ש"ח ההלוואות הן עד 500,000 ש"ח ולמחזורים של עד 22 מיליון מוענק מימון של עד 750,000 ש"ח.
•    ההלוואות הן לחמש שנים.
•    ניתן לקבל דחיית תשלומים (גרייס) של חצי שנה ועד שנה לעסקים מישובי עוטף עזה.
•    ההון העצמי הדרוש הוא כ-20% מעלות ההשקעה כולה.
•    ריבית על הלוואות הקרן הן עד פריים + 3.5%.
•    הביטחונות הדרושים לקבלת ההלוואה הם בין 25%-30% מסך כל ההלוואה.

הקרן מעניקה סיוע לעסקים חדשים או ישנים לצרכי פיתוח וצמיחה או לעסקים בקשיים למטרת מימון הון חוזר. כמו כן, קיים מסלול מקוצר של הלוואות עד 100,000 ש"ח לעסקים בעלי מחזור של עד 1.5 מיליון ש"ח לשנה.

קרן סיוע לעסקים בינוניים

קרן חדשה שהוקמה בעקבות המשבר הכלכלי של שנת 2008. מיועדת לעסקים בעלי מחזור של 22-100 מיליון ש"ח, הקרן מעניקה ביטחונות של 70% והעסק של 30%. הקרן מיועדת לסיוע לעסקים חדשים או לפיתוח וצמיחה של עסקים קיימים, סכומי ההלוואה הם עד 8% מהמחזור השנתי ולחמש שנים, הריבית יכולה להיות שקלית צמודת מדד, שקלית ללא הצמדה או צמודת מט"ח.

הקרן לעולה העצמאי

רוב קרנות המימון בישראל הן מטעם משרד התמ"ת אך זו היא מטעם משרד הקליטה ובאמצאות בנק הפועלים. מטרת הקרן הזו היא הענקת סיוע לעסקים חדשים או לעסקים קיימים ולמטרות מימון הון חוזר – אבל לעסקים של עולים חדשים או תושבים חוזרים, עולים עד 10 שנים מיום עלייתם ותושבים חוזרים עד שנתיים.

 •  הלוואות עד 100,000 ש"ח.
  •    תקופת ההלוואה היא 6 שנים.
  •    ההון העצמי הדרוש הוא 25%
  •    ריבית ההלוואה היא ריבית מדד + 2%.
  •    ביטחונות של עד 3 ערבים או הוכחת נזילות או שעבוד רכב.

קרן הזנק לחברות סטארט-אפ

קרן של המדען הראשי במשרד התמ"ת, מיועדת להשקעה בחברות הזנק טכנולוגיות או ביו-טכנולוגיות. הקרן מעניקה הלוואות של עד 5 מיליון ש"ח לשנתיים בתנאי שהחברה היא חברת הזנק שעוסקת במו"פ ושהחברה השיגה השקעה מקבילה של משקיע הון סיכון.

תכנית תנופה למיזמים טכנולוגיים

תכנית זו אינה מוגדרת קרן מימון אך במהותה היא דומה. התכנית מציעה חמישה מסלולי סיוע לקידום פתרונות ותהליכים טכנולוגיים – למיזמים חדשים, לתעשייה מסורתית, בשיתוף תאגידים בינ"ל, לעיצוב תעשייתי או לפתרונות אקולוגיים. המימון הוא בין 100,000-250,000 ש"ח ולחמש שנים.

חברות הלוואות מומלצות

 • קרדיט פוינט

  הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים