קרנות הביטוח הלאומיהביטוח הלאומי לא רק גובה מאיתנו כספים בכל חודש ובצע תשלומי גמולים לזכאים השונים, חלק מכספי הציבור והממשלה שמוזרמים למוסד לביטוח לאומי מיועדים עבור קרנות הביטוח הלאומי שהוגדרו בחוק הביטוח הלאומי ומכוח כמה חוקי רווחה נוספים בישראל.

קרנות אלו מיועדות להענקת סיוע פיננסי, מימון, לארגונים שמבקשים להקים, לפתח או לשפר שירות כלשהו לאוכלוסיות נזקקות ולמוגבלים כפי שמוגדר בכל קרן ספציפית. הקרנות של הביטוח הלאומי סייעו ומסייעות לשירותים רבים של ארגונים רבים מאוד במגוון תחומי רווחה בכל רחבי ישראל.

קרנות הביטוח הלאומי לפיתוח שירותי רווחה למוגבלים ונזקקים עומדות כיום על 5 קרנות פעילות כאשר ניהולן השוטף מתבצע על ידי האגף לפיתוח שירותים במוסד לביטוח לאומי. הקרנות מעניקות מימון לארגונים המסייעים למוגבלים ואוכלוסיות נזקקות על פי קריטריונים ברורים ותקרות מימון מוגדרות.

המימון מותנה בהצגת מימון עצמי/נוסף באחוזים מוגדרים לגבי כל קרן או פעילות וכמו כן היקף המימון מוגבל באחוז מסוים מסך כל התקציב של הפעילות או פיתוח השירותים הרלבנטיים. על מנת לקבל מימון של קרנות הביטוח הלאומי יש להגיש בקשה לקרן הרלבנטית ועל פי רוב הקרנות מיועדות לרשויות וארגונים ללא מטרות רווח, עמותות למיניהן (מלכ"רים).

כסף שניתן כהלוואה

הקרן לפיתוח שירותים לילדים ונוער בסיכון

הקרן מציעה סיוע מימוני לקידום ופיתוח של תכניות מערכתיות כפי שמוגדר בתקנון הקרן. המודלים שבהם תומכת הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון הם:

גילאי 14-18: הענקת כישורי חיים ומיומנויות שונות בתחומי התעסוקה לבני נוער שנפלטו ממערכת החינוך או שילוב טכנולוגיות רלבנטיות למתבגרים שנמצאים בסיכון.

גילאי 6-18: שירותים ומודלים המסייעים להתמודד עם בעיות רגשיות, היבטים של "מסכנות", בעיות נפשיות, הפרעות קשב וריכוז וכדומה. פיתוח תכניות התערבות מקיפות.

שירותים לטיפול בילדים ובני נוער שעברו פגיעה מינית, באמצעות התערבות חינוכית, בריאותית ושל שירותי הרווחה.

נכון לאמצע 2011 הקרן סגורה לבקשות חדשות.

קרן לפיתוח שירותים לנכים

קרן חשובה מאוד לגבי סיוע למוגבלים. נכים, כמו גם קשישים למשל, מקבלים מהביטוח הלאומי כספים בכל חודשו הטבות שונות מהמדינה, אך אלו אינם מספיקים לאספקת כל הצרכים והשירותים הקריטיים או משפרי החיים עבור ציבור הנכים.

הקרן מעניקה מימון לארגונים שמקימים, משפרים או מפתחים שירותים לנכים כגון תעסוקה, נגישות, דיור מוגן, חינוך, פעילות פנאי, שילוב בחברה ובקהילה ועוד. הקרן סייעה לארגונים רבים להקים שירותים אלו ואחרים באזורים בהם לא הייתה קיימת תשתית טיפולית או הכרחית כזו בעבר, בעיקר בפריפריה כמובן.

כרגע ועד להודעה חדשה לא ניתן להגיש בקשות חדשות לקרן זו.

הקרן לקידום תכניות סיעוד

קשישים רבים נמצאים במצבים בריאותיים או נפשיים קשים אשר מגבילים את חייהם מאוד – עד למצב סיעודי. הביטוח הלאומי מעניק לקשישים גמולי זקנה וכדומה אך אלו לרוב אינם מספיקים למכלול השירותים והצרכים להם אוכלוסיה זו נזקקת במקרים הקשים, לכן קרנות הביטוח הלאומי קיימות. הקרן מסייעת ליוזמות של שירותים שונים לקשישים במוסדות טיפוליים, שיפור נגישות ושירותים לפעילויות יומיומיות של קשישים ועוד.

הקרן למפעלים מיוחדים

הקרן הכללית ביותר מבין כל קרנות הביטוח הלאומי, קרן זו מיועדת לנושאים רבים אך עיקרה מימון וסיוע מקיף להקמת ופיתוח שירותי רווחה ניסיוניים על ידי המגזר הציבורי, הפרטי והפילנתרופי. הסיוע של קרן זו כולל מימון מסוים, ליווי מקצועי ומחקרי והברת האחריות להפעלת השירות לגוף היוזם/מבצע לאחר ביסוסו.

קרן מנוף לבטיחות בעבודה

מבין כל קרנות הביטוח הלאומי זו מיועדת בעיקר למניעה ופחות לשירותים של אוכלוסיות נזקקות או מוגבלות. הקרן מעניקה מימון לפעולות שמטרתן שיפור הבטיחות במקומות עבודה או העברת תכנים בנושאי בטיחות, הפקת שלטי בטיחות וכדומה – כולל אפילו נושאים של כושר גופני ואורח חיים בריא.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים