קרן סיוע לעסקים בינונייםהמדינה מעודדת עסקים בינוניים לצמוח ולהחזיק מעמד בקשיים הרבים שעומדים לרשותם לאורך הדרך, יש למדינה סיבות רבות לעודד את אותם העסקים, בראש וראשונה הם מייצרים מקומות עבודה ומקטינים את האבטלה, הם משלמים מיסים כמו כולם ובסופו של דבר הם תורמים לתעשייה ולעשייה הישראלית החשובה כל כך.

אז איך המדינה מעודדת עסקים קטנים? בדרכים רבות ואחת מהן היא באמצעות קרן סיוע לעסקים בינוניים בערבות המדינה, אל קרן מימון זו יכולים לפנות עסקים בינוניים עם מחזור שנתי מכירתי שעומד בין 22 מיליון ל – 100 מיליון שקלים, סכום הלוואה הוא עד 8% מגובה המחזור השנתי של העסק, היקף הביטחונות שנדרש מהלווה הוא עד 25% מגובה ההלוואה והמדינה מעמידה ערבות בגובה של 70% ואת השאר יכסו הבעלים, תקופת ההלוואה היא עד 5 שנים כאשר תקופת גרייס יכולה להיות גם שנה שלמה.

אנשים בודקים מסמכים של הלוואה

מהי מטרת קרן סיוע לעסקים בינוניים?

קרן סיוע לעסקים בינוניים בערבות המדינה מיועדת לעסקים בינוניים בלבד ומטרתה היא לתת הלוואות לעסקים לשם השבחה, כיסוי חובות לספקים, הזרמת הון, השקעה בתשתיות וציוד, תגבור מהלכי פיתוח, שיווק ופרסום, הרחבה, מימון הון חוזר, השקת מוצרים חדשים ועוד.

קרן סיוע לעסקים בינוניים בערבות המדינה מעמידה בפני עסקים בינוניים אשראי בגובה של 1.3 מיליארד שקלים וזאת בכדי לעודד פעילות עסקית בישראל, הקרן מופעלת על ידי בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק הפועלים ובנק אוצר החייל, הגוף המתאם מטעם הממשלה היא חברת די בי אי.

תנאי קרן סיוע לעסקים בינוניים:

תנאי ההלוואה אצל קרן סיוע לעסקים בינוניים בערבות המדינה הם : מחור שנתי שעומד בין 22 מיליון שקלים ל- 100 מיליון שקלים, עד 70 מועסקים בעסק, גובה ההלוואה לא יהיה יותר מ – 8% מהמחזור השנתי של העסק, תקופת ההלוואה תהיה עד 5 שנים, המדינה תעמיד ערבות של 70% ובעלי החבר את 25% הנותרים.

הריבית על ההלוואה תהיה כמקובל במערכת הבנקאית, על העסק או החברה לא להיות מוגבלים בבנק ובעלי תביעות או עיקולים אצל המערכת הבנקאית, רשויות המס ומשרדי הממשלה השונים.

תנאי נוסף לקבלת ההלוואה בערבות המדינה הוא שהעסק לא יהיה במצב של כינוס נכסים, פשיטת רגל, הסדר נושים, פירוק ואין נגד העסק תביעה משפטית מטעם בנק מסחרי. כמו כן חשוב לדעת כי לא יאושר מימון צולב מקרנות סיוע אחרות מטעם הממשלה.

כמה כל הבדיקות הללו יעלו לכם? עמלת הבדיקה הכלכלית היא 500 שקלים, עמלת המדינה להענקת הערבות היא 0.3% בתשלום חד פעמי ועמלת הבנק תהיה עד לגובה של 250 שקלים.

תנאים נוספים הם : לא הופרשו חובות מסופקים בחשבונות העסק, הלווה חתם על ויתור סודיות בנקאית כדי שניתן יהיה לערוך בדיקת עסק ובעליו על ידי הגוף המתאם (די בי אי), על הלווה להתחייב בכתב לשתף פעולה עם הוועדה ועם הגוף המתאם לרבות העמדת המסמכים הנדרשים והמידע הדרוש.

כיצד יש להתחיל הליך של קבלת הלוואה מטעם קרן סיוע לעסקים בינוניים?

כל עסק בינוני יכול לפנות לאחד מהבנקים הפעילים בקרן (מרכנתיל דיסקונט, אוצר החייל או הפועלים) או ישירות לחברת בי די אי כדי לבצע בדיקה ראשונית של התאמתו לתנאי הקרן ולמסגרתה, מי שיעבור את הבדיקה הראשונית יתבקש להכין תוך חודשיים תוכנית עסקית ואת כל המידע הדרוש לשם ביצוע בדיקה כלכלית מקיפה, עלות בדיקה זו היא 500 שקלים.

חברת די בי אי תמסור את המסמכים ואת הבדיקה הכלכלית לבנק הנבחר, הבנק אגב יכול לבצע בדיקה כלכלית משלו, לאחר סיום בדיקת הבנק תיערך ישיבה של ועדת האשראי והיא זו שמוסמכת לאשר או לדחות את הבקשה.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים