קרן דטרויטבעלי עסקים אשר פועלים ביישובי עמק יזרעאל, כולל הערים נצרת עילית ומגדל העמק, יכולים ליהנות מפעילותה של קרן דטרויט המסייעת ליזמים המעוניינים להקים עסקים חדשים באזור, לעסקים פועלים אשר נקלעים לקשיים כלכליים וזקוקים לאשראי זמין על מנת להמשיך את פעילות העסק ולעסקים פועלים המבקשים לקבל מימון עבור הרחבת הפעילות העסקית שלהם.

הקרן היא קרן מימון פילנתרופית ממומנת על ידי הקהילה היהודית של דטרויט, ארצות הברית, ומופעלת על ידי הסוכנות היהודית תוך שיתוף פעולה עם בנק אוצר החייל המעניק את ההלוואות בפועל.

היתרון המרכזי של קרן דטרויט הוא סכום הכסף הגבוה יחסית (50,000 דולר) שיכולים עסקים קטנים לגייס במידה והם מקבלים את סיוע הקרן. סכום כספי שעשוי להיות משמעותי עבור יזמים חדשים או עבור עסקים הצריכים מימון זול ונגיש יותר מאשר מציע הבנק.

כסף שהתקבל מהלוואה

למי מיועדת ההלוואה?

 •  ההלוואה מיועדת עבור יזמים או בעלי עסקים באזור נצרת עילית ועמק יזרעאל, כולל את העיר מגדל העמק.
  •    הלוואות לעסקים קטנים עם מחזור עסקי של עד 20 מיליון ₪, ושבהם לא יותר מ-50 עובדים.
  •    הקרן מתעדפת עסקים הפועלים בתחום האנרגיה הירוקה, אולם גם עסקים העוסקים בתחומים אחרים יכולים לקבל סיוע.
  •    עסקים שחשבון הבנק שלהם לא עוקל או הוגבל.
  •    הלוואה מותנית בכך שהיזם או בעל העסק ישקיע  10% או יותר של הון עצמי בהשקעה.

מה תנאי ההלוואה?

 •  ההלוואות ניתנות בסכומים של עד 50,000 דולר.
  •     ההלוואה ניתנת במסלול ריבית צמודה לריבית הפריים פלוס 0.6%. זאת בהתאם להחלטת הבנק וועדת הקרן.
  •    תקופת ההחזר של הלוואה מגיעה לעד 60 חודשים. בנוסף ראשי הלווה לקבל תקופת גרייס של עד לחצי שנה, בהתאם להחלטת הקרן ולשיקולי הבנק.
  •    הלווה נדרש להציג ביטחונות המגיעים לבין 30% ל-50% מגובה סכום ההלוואה הניתן. הלוואה רשאי להציע נכסים לערובה כגון רכב, או ערבים אחרים.
  •    על מנת לקבל את ההלוואה נדרשת ערבות אישית של בעל העסק ובני או בנות זוגם, חברות בע"מ נדרשות להגיש את ערבויות בעלי המניות בחברה.
  •    הלווה נדרש לשלם עמלות בגובה 50% מהעמלות הנהוגות עבור עריכת מסמכי אשראי בנק אוצר לחייל.

כיצד ניתן לקבל את ההלוואה?

על מנת להגיש בקשה לקרן דטרויט יש לפתוח חשבון בנק בבנק אוצר לחייל, בנוסף על בעל העסק להכין תכנית עסקית מפורטת ולהגיש אותה. הגשת הבקשה נעשית לידי משרדי הסוכנות היהודית, ולאחר מכן נבחנת הבקשה.

חברות הלוואות מומלצות

 • קרדיט פוינט

  הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים