קופת גמל או פנסיה?חיסכון לגיל פרישה באמצעות קרן פנסיה או קופת גמל הוא חשוב ביותר ורוב הציבור כבר מבין זאת וחוסך לתקופת הזקנה בצורה כזו או אחרת, חיסכון שכזה הוא אטרקטיבי גם בגלל הביטחון הסוציאלי שהוא מעניק לנו בעת זקנה, גם בגלל הטבות המס שהוא מאפשר וגם בגלל התשואות הטובות שמשיגות חברות הניהול לאורך שנות החיסכון.

אך יתרון נוסף ופחות מוכר של חסכונות פנסיוניים הוא האפשרות לקבל הלוואות על חשבון הכספים שהופרשו ונצברו בקופה או בקרן, הלוואות חוץ בנקאיות שמאפשרות מימון לכל מטרה בתנאים טובים וללא ניצול מסגרות אשראי בנקאיות.

אנשים בודקים אופציה של הלוואה

חלק ממערך הרווחים של קופות הגמל וקרנות הפנסיה

הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או קרן פנסיה מהוות פתרון יעיל ומקובל עבור הלקוחות שמבקשים הלוואה וגם עבור הגופים שמנהלים את הקופות והקרנות, למעשה הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או פנסיה מהוות חלק מתיק ההשקעות של הגופים האלו וחלק מהרווחים שהן משיגות עבור החוסכים.

חלק מהרכב הנכסים שבתיק ההשקעות של קרנות הפנסיה וקופות הגמל תמיד יהיה הלוואות לחוסכים, כאשר הרווחים מאותן הלוואות חוץ בנקאיות הולכים אל יתר הרווחים והתשואות שכל קרן או קופה מציגה עבור החוסכים בה בכל שנה.

הלוואה במקום משיכת חלק מכספי החיסכון

אנשים רבים שמחזיקים בחיסכון פנסיוני בקרן פנסיה או קופת גמל בוחרים באפשרות של משיכת חלק מכספי החיסכון לצרכי מימון כאלו ואחרים, אנשים אלו כנראה לא מודעים לאפשרות של הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או פנסיה. במקרים רבים פיתרון ההלוואה משתלם כלכלית יותר מאשר משיכת חלק מהכספים שכבר הופרשו לחיסכון. הסיבות להבדלים בין המסלולים נובעות בעיקר משיקולי מיסוי.

למרות שמשיכת כספים שכבר הופרשו לחיסכון הם למעשה משיכת כספים שהעמית או החוסך הפקיד בעצמו (או באמצעות מעסיקו) במועד משיכה מוקדמת של כספים, לפני גיל פרישה, הכספים חייבים במס. חשוב מאוד לבחון את ההפרש בין עלות תשלום המס על משיכה מוקדמת של חלק מכספי החיסכון לעומת לקיחת הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או פנסיה והריבית שמגיעה עם הלוואות אלו.

גם במצבים שבהם הקופה או קרן הפנסיה נזילות – לאחר גיל הפרישה או במקרי קבלת קצבת נכות – יש לבחון את אפשרות ההלוואה לעומת המשיכה מבחינת הנאה מהטבות המיסוי המרביות וכן אפשרות לשיפור בתשואות על יתרה צבורה גדולה יותר.

הגבלות על הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או פנסיה

ישנן כמה הגבלות לגבי הלוואות אלו דרך כספי חיסכון פנסיוני.

  • יש להפריש ברציפות כספים לחיסכון במשך לפחות 3 שנים לפני בקשת הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או פנסיה.
  • לא תאושר הלוואה לעמית שהוא גם מעביד.
  • לקופת גמל או קרן פנסיה אסור להעניק הלוואות שסך כל הסכומים שלהן עולים על 10% מנכסיה.
  • אסור שסכום ההלוואה יעלה על 50% מהסכום שנצבר, במקרים של קופות וקרנות שמשלמות לקצבה (רובן) אסור שסכום ההלוואה יעלה על 90% מסכום כספי העמית אילו היה עוזב את הקופה או הקרן בזמן קבלת ההלוואה.
  • הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או פנסיה הן לתקופות של עד 5 שנים והריבית וההצמדה על הלוואה לא יהיו פחותות מהריבית וההצמדה שהקופה יכולה לקבל על פיקדונות בתנאים זהים.
  • מקבל ההלוואה חייב להתחייב בכתב שיחזיר את מלוא סכומי ההלוואה.

הלוואות חוץ בנקאיות דרך קופת גמל או פנסיה צריך להחזיר בתוספת הריבית אך ניתן ורצוי להמשיך להפריש כספים לחיסכון בנוסף.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים