פקטורינגאפשרות מעניינת למימון כלשהו או קבלת תזרים מזומנים בזמנים לחוצים היא פקטורינג, אפשרות נוספת להלוואה לעסקים שראוי לשקול ולבחון על פני הלוואות אחרות או מימוש נכסים על מנת לקבל כספים לקידום או תפעול העסק מבלי להעמיס עליו התחייבויות כספיות בבנק.

ישיבת מנהלים לגבי לקיחת הלוואה לעסק

פקטורינג – הגדרה

חברה חיצונית רוכשת למעשה מבעל עסק חשבוניות לתשלום שאמורות להיות משולמות אליו תוך תקופה של לרוב עד 180 יום תמורת תשלום מיידי של 80%-90% מערך החוב. את החשבוניות או החובות שעל החייבים לשלם לבעל העסק חברת פקטורינג גובה ומעבירה לבעל העסק את יתרת החוב שנותרה לשלם במועד התשלום, לאחר הורדת ריבית ועמלות כמובן. בצורה זו פקטורינג הופך עסקת אשראי שבה החייבים משלמים לעסק לאחר תקופה מסוימת לעסקת מזומן בה בעל העסק מקבל את רוב הכסף במזומן ומיידית.

בפועל, כדי לדעת האם עסקת פקטורינג היא כדאית לבעל העסק לעומת לקיחת הלוואה יש לבחון כמה מסכום החוב המקורי מתקבל בניכוי הריבית והעמלות ולהשוות סכום זה לעלויות ההלוואה פקטורינג הוא אמצעי מימון חוץ בנקאי שימושי מאוד לעסקים מסויימים..

עלויות עסקת פקטורינג

 •  עמלת פקטורינג: ברוב המקרים נעה בשיעורים של 0.5%-1.5% מהיקף העסקה כולה – העמלה נקבעת בהתאם לרמת הסיכון שחברת פקטורינג חשה שהיא נוטלת על עצמה עם רכישת החוב.
  •    ריבית: מחושבת על סכום המימון שהתקבל ולא על סכום החשבוניות הכולל, הריבית נקבעת לפי שיעורי הריבית הנהוגים במערכת הבנקאית להלוואות ואשראי.בכלליות, אם החייבים שצריכים לשלם בסופו של דבר את החשבוניות נחשבים בעיתיים או בעלי סבירות גבוהה יותר לאי עמידה בתשלום אז הסיכון גבוה יותר וכך גם העמלה.

הבדלים בין פקטורינג להלוואות

עסקת פקטורינג היא מימון ללא זכות החזרה (Non-Recourse), חברת פקטורינג רוכשת מבעל עסק חובות שחייבים אליו וכל הסיכון של חוסר תשלום חובות אלו עובר אליה. החברה מעניקה לבעל העסק כ-80% מערך החובות והיא מקבלת אליה את תשלום החוב במועד תשלומו. אם החייבים לא עמודים בהתחייבות לשלם את החובות, חברת פקטורינג סופגת את ההפסד באי התשלום ולא בעל העסק – חברת פקטורינג במצב כזה לא דורשת את התשלום מבעל העסק כי היא לקחה על עצמה את הסיכון שבחוסר תשלום החוב.

זהו ההבדל העיקרי של פקטורינג מול הלוואה, הצד שמקבל את המימון לא צריך להחזיר כלום למעשה והחזר סכום המימון מבוצע ע"י צד שלישי שהוא החייב המקורי.

בגלל הסיכון הזה, חברות פקטורינג מציבות תנאי מינימום וקריטריונים שונים על מנת לבצע מימון שכזה, בעל העסק צריך להיות בעל מחזור מעל סכום מסוים, החייבים צריכים להיות בעלי פרופיל סיכון אשראי נמוך וסכום החשבוניות צריך להיות גבוה מספיק. פקטורינג הוא פיתרון יעיל עבור חובות גבוהים ומבנה חייבים בסיכון נמוך. הליך אישור עסקת פקטורינג יכול לקחת עד שלושה שבועות אך עם אישורו המימון מועבר ישירות לבעל העסק מול חשבוניות החייבים.

סוגי פקטורינג

 •  פקטורינג מקומי: בעל העסק והחייבים נמצאים בארץ.מימון של 80% והחזר סופי של כ-90% מהחוב.
  •    ייצוא: החייב נמצא בחו"ל, אחוזים כמו פקטורינג מקומי.
  •    פקטורינג יבואן/ספק: יבואן מקומי וספק מחו"ל, תשלום החוב לספק והענקת הלוואה של עד 100% לצד הרוכש.
  •    פקטורינג רוורס: למקרים בהם לקוח אחד חייב להרבה ספקים שדורשים את כספם מיידית, חברת פקטורינג מכסה את רוב החוב כנגד תשלום עתידי של הלקוח אליה.

יתרונות עסקת פקטורינג

 •  תזרים מזומנים מיידי ללא עלייה בהתחייבויות הבנקאיות. מימון מחוץ לאובליגו.
  •    הקטנת סיכונים לאי עמידה בתשלומים של לקוחות.
  •    מבטל את הצורך בגבייה.
  •    שיפור דו"חות כספיים, פקטורינג נחשב מזומנים ולא אשראי בנקאי.

חברות הלוואות מומלצות

 • קרדיט פוינט

  הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים