סיוע בהחזר משכנתאמשכנתא היא ברוב המקרים ההתחייבות הכספית הספציפית הגדולה ביותר שמשפחה עושה בימי חייה, למרות שהמשכנתא מכבידה על כתפי רוב המשפחות בישראל בשלב כזה או אחר, קשה לצפות מראש מצבים בהם לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים, במצבים מלחיצים ולא נעימים אלו יש מוצא מלבד העברת הדירה לרשות הבנק.

סיוע בהחזר המשכנתא הוא דבר אפשרי ושקיים בשוק הדיור בישראל, זהו סיוע שמעניקים גופים שונים ובתנאים מסוימים שמאפשר לשמור על הנכס, לשלם קצת פחות בכל חודש ובסופו של דבר להישאר עם הדירה בבעלות הלווים.

שני אנשי עסקים מחשבים את ההחזר משכנתא

Image of two young businessmen discussing document at meeting

הוועדה הבין משרדית להקלה על לווים במצוקה – לזכאים למשכנתא

הדרך הרשמית לקבלת סיוע בהחזר המשכנתא היא פניה לוועדה ממשלתית בין משרדית שמטרתה סיוע ללווים שנקלעו למצוקה ואינם עומדים בתשלומים – מיועדת כמובן בעיקר ללווי משכנתאות.

סיוע בהחזר המשכנתא בשיטה זו נועדה לשרת רק לווים אשר המשכנתא שלהם נלקחה במסגרת זכאות למשכנתא של משרד השיכון, כל או חלק מהמשכנתא בצורת אחוזי זכאות. כך שאם רק חלק מסכום ההלוואה הוא תחת תנאי הזכאות אז רק הסכום הזה זכאי לקבלת סיוע בהחזר המשכנתא. בוועדה יושבים נציגים של משרד השיכון וכן נציגים של הבנק המסחרי שהעניק את הלוואת המשכנתא למגישי כל בקשה.

על פי ההנחיות הרשמיות הבנקים השונים אמורים להפנות לווים שנקלעים לקשיים בתשלום החזרי המשכנתא אל הוועדה הבין משרדית הזו לפני שהם מגיעים למצב של חדלות פירעון ושעבוד הנכס לבנק – בפועל הבנקים לא תמיד מיידעים את הלקוחות על אפשרות זו ובוחרים באפשרות הקשה יותר של התחלת תהליך עיקול הנכס, העברתו לבנק ופינוי אפשרי עתידי של המשפחה.

סמכויות הוועדה הבין משרדית

הוועדה יכולה להחליט כמה החלטות לגבי המשכנתא וכיצד להעניק סיוע בהחזר המשכנתא ללווים שפונים אליה:

 • מחיקת החוב בצורה מוחלטת לבנק – נדיר ביותר מן הסתם.
  •    קביעת פריסת תשלומים חדשה.
  •    סיוע בהורדת ריבית המשכנתא כך שההחזרים יפחתו.
  •    הקפאת המשכנתא עד שיפור המצב הכלכלי.
  •    פריסת חוב הפיגורים על עיכב בתשלומם ההחזרים.

תנאי קבלת סיוע בהחזר המשכנתא מהוועדה

הגשת הבקשה לוועדה הבין משרדית להקלה על לווים במצוקה נעשית דרך הבנק המלווה ועלות הבקשה היא כ-200 ש"ח. לא כל בקשה זוכה לקבלת סיוע בהחזר המשכנתא ורוב הבקשות שמאושרות כוללות הסדר חדש של החוב בין הצדדים ולאו דווקא הענקת סיוע כספי ממשי. הדיונים עצמם סגורים בפני הלווים עצמם ואין פרסום פרוטוקול מסודר, כך שאין פיקוח ממשי על החלטות הוועדה והלווים תלויים לגמרי בהחלטותיה.

סיוע בהחזר המשכנתא לקשישים – מטעם משרד השיכון

בשנת 2010 הכריז משרד השיכון על הענקת סיוע בהחזר המשכנתא לקשישים שנמצאים זכאים, התקציב הראשוני לעניין היה 5 מיליון ש"ח. סיוע בהחזר המשכנתא בשיטה זו הוא בטווח של 82-300 ש"ח לחודש ונועד לקשישים מעל גיל 70 שעומדים בקריטריונים כגון:
•    קבלת המשכנתא עד 4/11/2007.
•    רק לדיור.
•    מחיר נכס נמוך מ-860,000 ש"ח.
•    החזר חודשי גבוה מ-500-800 ש"ח.
•    קבלת השלמת הכנסה ו/או קצבת נפגעי שואה בעלי נכות של לפחות 49%.

סיוע מהבנק

אפשרויות נוספות של סיוע בהחזר המשכנתא הן דרך הבנק דרכו התקבלה המשכנתא.

אם מדובר על סיוע לטווח קצר בלבד כתוצאה מהוצאות פתאומיות או כל סיבה אחרת ניתן לבקש מהבנק תקופת גרייס קצרה בה יופחתו תשלומי המשכנתא – רצוי לבקש לפני הפיגור עצמו. לחלופין אפשר לבקש פריסה מחדש של החוב. אפשרות נוספת היא פנייה לוועדת החריגים בבנק בבקשה לפתיחת המשכנתא ושינוי תנאיה.

חברות הלוואות מומלצות

 • קרדיט פוינט

  הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים