נכיון שיקיםהשירות של נכיון שיקים פותר את הבעיה הנפוצה והרלבנטית של שלומים מאוחרים על שירותים או מוצרים, עסק שמבצע עסקה כלשהי מול צד שני אך אותו צד שני משלם על העסקה רק לאחר תקופה מסוימת (שוטף +30, +60, +90 וכן הלאה למשל).

חברות נכיון שיקים וגופים שמעניקים שירות זה לבעלי עסקים נכנסים בדיוק לטווח הבעייתי הזה של קבלת תשלום עבור שירות או מוצר, השירות מבטל למעשה את ההמתנה לקבלת התשלום ומאפשר תזרים מזומנים שוטף וקבלת תמורה כמעט מלאה על עסקאות בתשלומים עתידיים.

חתימה על הסכם ניכוי שיקים

A closeup of a man signing an express cash loan agreement

חוקי לחלוטין ותחת פיקוח

התחום של נכיון המחאות הוא חוקי לחלוטין וכראיה ניתן לראות כי כל הבנקים מספקים שירות נכיון שיקים בעצמם ולא מדובר רק על שירות של חברות פרטיות, הבנקים מעניקים את השירות בעלויות גבוהות יותר מאשר חברות פרטיות ובתנאים מגבילים רבים יותר. כל חברה שעוסקת במתן שירות נכיון שיקים צריכה להחזיק אישור של משרד האוצר ולפעול תחת הוראות פקודת השטרות, חוק החוזים והחוק לאיסור הלבנות הון.

ישנם אמנם גורמים בשוק האפור שמעניקים שירותי נכיון שיקים אך אלו פועלים לצד השוק המוסדר והמפוקח ולכן חשוב לבדוק את החברה שבוחרים לעבוד איתה מבחינות אלו.

איך תהליך נכיון שיקים מתבצע?

נכיון שיקים הוא תהליך רכישה של שיקים דחויים בסכום נמוך מהשווי הכולל של השיקים בתמורה למזומן מיידי לבעל העסק אליו מיועדים השיקים. ההפרשים בתשלום המזומן ובשווי הסכומים על השיקים הם הרווח של חברת נכיון השיקים והעלות של בעל העסק על קבלת המימון המיידי.

בעל עסק שיש לו שיקים דחויים עבור שירות או מוצרים שסיפק מעביר את השיקים לחברת נכיון שיקים שתמורה מעניקה לו במזומן ובאופן מיידי כמעט את כל סכום השיקים שהועברו. כאשר השיקים הופכים לברי תוקף וניתנים למשיכה אז חברת הנכיון מקבלת את התמורה בפועל כי בעל העסק כבר קיבל מהם את התשלום כאשראי. בחברות נכיון שיקים חוץ בנקאיות השיקים חייבים להיות רשומים "למוטב בלבד". הריבית שמשלמים על שירות נכיון שיקים, עלות השירות למעשה, משתנה ויכולה להיות קבועה לכל שיק או משתנה בהתאם לזמן שנותר עד מועד פירעון השיק, כאשר אם המועד קרוב אז הריבית נמוכה יותר מאשר למועדים רחוקים ובעלי סיכון גבוה יותר עבור החברה שמעניקה שירותי נכיון שיקים.

כל חברה שמעניקה שירות נכיון שיקים עושה זאת לאחר תהליך של בדיקה וקביעת קריטריונים להפחתת הסיכון של שיקים ללא כיסוי. לכל בעל עסק מוגדר תיק נכיון שבו קובעים סכום כספי מקסימאלי של שיקים שאותו בעל עסק יכול להעביר לצורך נכיון, סכומים ממוצעים של שיקים. כמו כן, החברה עורכת בדיקות אשראי כלליות על החייבים בניסיון לאתר כותבי שיקים בעיתיים שעשויים להתברר ככאלו ללא כיסוי.

שיטת נכיון שיקים אינה דומה לפיתרון מימון אחר שנקרא פקטורינג, חברת נכיון שיקים לא רוכשת את החוב עצמו ובמקרה של שיק ללא כיסוי היא לא תספוג את ההפסד הזה. הגבייה עדיין נשארת בין החייב לבעל העסק ובמקרה של שיק ללא כיסוי בעל העסק שקיבל את האשראי יאלץ להחזיר את הכסף בתוספת הריבית לחברת הנכיון.

יתרונות של נכיון שיקים

שירות נכיון שיקים מגיע עם עלות כמובן אך הוא מאפשר לבעל העסק לקבל תזרים מזומנים מיידי, מדובר על אשראי חוץ בנקאי מחוץ לאובליגו, תשלום על נכיון שיקים הוא הוצאה מוכרת, נכיון שיקים חוץ בנקאי הוא זול יותר ופחות מוגבל מאשר נכיון דרך הבנק.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים