משכנתא הפוכהאנשים רבים שמגיעים לגיל פרישה נתקלים בבעיה של חוסר בהכנסות ותזרים מזומנים שאינו מספיק לקיום שהיו רוצים לעצמם בגיל הזקנה, מצב כלכלי כזה יכול להיות תוצאה של חוסר בהפרשה לחיסכון פנסיוני, קצבאות נמוכות שמעניקה המדינה או פשוט רצון לרמת חיים מסוימת שהיא גבוהה מדי לעומת היכולות הפיננסיות הקיימות.

משכנתא הפוכה היא הלוואה ייחודית שמיועדת רק לאנשים מעל גיל 60 בעלי נכס למגורים והיא מאפשרת להם לקבל הכנסה חודשית נוספת לצורך קיום או שמירה על רמת חיים מסוימת. הלוואת משכנתא זו אינה מיועדת רק לקשישים או אנשים מעל גיל 60 שמצבם הכלכלי קשה אלא גם לאנשים שרוצים ליהנות מהכנסה נוספת מעבר לפנסיה, חסכונות, קצבאות, תיק השקעות וכדומה – אנשים שיש בבעלותם נכס למגורים אך הם מוכנים לא להשאיר אותו ליורשיהם בתמורה לתוספת הכספית.

איש עסקים מחשב את המשכנתא

מהותה של הלוואת משכנתא הפוכה

כאמור, משכנתא הפוכה מיועדת אך ורק לאנשים שעברו את גיל 60, הם אינם חייבים להיות במצב של פרישה מעבודה אך ברוב המקרים זה אכן המצב, ההלוואה הזו נבנתה במיוחד עבור ציבור זה והיא תואמת את הצרכים והיכולות הכלליות של מגזר גיל הזהב – מקבלים הלוואה בצורת הכנסה חודשית קבועה או סכום חד פעמי אך אין צורך להחזיר את ההלוואה כמו כל הלוואה רגילה אחרת אלא רק לאחר המוות או עזיבת הנכס.

על מנת לקבל הלוואת משכנתא הפוכה אין צורך בהצגת ערבים או ביטחונות של הכנסות קבועות ממשכורת, הביטחון ההכרחי היחיד, ברוב המקרים, הוא רק שישנו נכס למגורים בבעלות מלאה של הלווים, לאחר סיום תשלום המשכנתא הרגילה. משכנתא הפוכה יכולה במקרים מסוימים להיות ההכנסה הנוספת הקריטית של הלווה, הכנסה שממלאת את הפער העצום שמשאירות הקצבאות הממשלתיות לצרכי הקיום הבסיסיים.

ישנם שני סוגים עיקריים של משכנתא הפוכה, העיקרי הוא עבור לווים שמעוניינים להמשיך להתגורר בדירתם או ביתם ולקבל את ההלוואה על בסיס אותו נכס והשני הוא עבור מימון מעבר לבית אבות או פיתרון דיור מוגן כזה או אחר. החזר הלוואת משכנתא הפוכה הוא רק לאחר שהלווה נפטר (בשני המסלולים) או עוזב את הנכס (במסלול העיקרי).

עובדה חשובה שיש להבין לגבי הלוואה כזו היא שהבעלות על הנכס נשארת תמיד תחת הלווים ואינה מועברת לגוף המלווה.

סכום ההלוואה

ערך הנכס שעל בסיסו מוענקת ההלוואה קובע את הסכום שניתן לקבל, משכנתא הפוכה לרוב תהיה בשיעורים של עד 40% מערך הנכס ומן הסתם לעולם לא 100%. גם גיל מבוגר יותר יקנה זכות לסכום גבוה יותר.

החזר הלוואת משכנתא הפוכה

בזמן שיש להחזיר את ההלוואה, עם פטירת הלווה או עזיבת הנכס, הוא או בני משפחתו שנותרו צריכים להחזיר את הסכום שהתקבל בתוספת הריבית ושאר מרכיבים שנקבעו מראש. אם אין למשפחה את הסכום להחזר ההלוואה או שפשוט הוסכם במשפחה כי הסכום לא יוחזר, הנכס נמכר ומתוך כספי המכירה הגוף המלווה מקבל קודם כל את מלוא הסכום שמגיע לו והיתרה מועברת למשפחה.

נקודות למחשבה על משכנתא הפוכה

בעוד שפיתרון של משכנתא הפוכה מאפשר הכנסה נוספת ולעיתים נחוצה מאוד יש להבין כמה דברים לגביה. להלוואה כזו יש ריבית ועלות ולכן אם לא מחזירים את ההלוואה אז ממכירת הדירה לא יישאר הרבה למשפחה, משכנתא הפוכה בפועל יכולה לבטל את הירושה של בני המשפחה. עם זאת, במקרים של סירוב לסיוע במימון בית אבות בגלל בעלות על נכס משכנתא הפוכה יכולה להוות פיתרון לתשלומים הכבדים על פתרונות דיור אלו לבני גיל הזהב.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים