משכנתא בריבית פרייםריבית הפריים היא ריבית כללית שנוהג להצמיד להלוואות שונות במערכת הפיננסית הישראלית. ריבית פריים היא למעשה הריבית הכללית למשק שקובע בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע, המרווח נכון לשנת 2010 (ובשנים האחרונות בכלל) הוא תוספת של 1.5% על ריבית בנק ישראל הכללית.

מכיוון שנגיד בנק ישראל מפרסם את גובה הריבית במשק בכל חודש אז ריבית פריים יכולה להשתנות על בסיס חודשי – כמובן שבפועל אין שינויי ריבית בכל חודש. בתקופות של ריבית יחסית נמוכה במשק, כפי ששוררת לאחר המשבר הכלכלי של שנת 2008, ריבית הפריים גם נחשבת נמוכה ויכולה להיות אטרקטיבית. משכנתא בריבית פריים היא אם כך משכנתא שהריבית שלה נקבעת על בסיס הפריים ובתוספת או הפחתה של מרווח מסוים.

ישיבת עסקים לגבי משכנתא בריבית פריים

התוספת או ההפחתה לריבית הפריים שהבנק מציע ללווי המשכנתאות היא ספציפית לכל לקוח ובהתאם לרמת הסיכון שהבנק חושב שהוא נוטל במתן ההלוואה. אם הלקוח הוא אמין ובעל רמת הכנסות טובה שמראה כושר החזר טוב אז הבנק יכול להציע משכנתא בריבית פריים עם הפחתה קלה של הפריים ולהיפך ללקוחות בעלי פרופיל סיכון גבוה יותר.

יש שינויי ריבית אך אין מרכיב הצמדה

במסגרת מסלולי משכנתא בריבית פריים ריבית המשכנתא אמנם משתנה והיא חשופה לסיכונים של עליות ריבית משמעותיות לאורך זמן, אך במשכנתאות אלו אין את מרכבי הצמדה למדד שמוסיף ומייקר את המשכנתא. מסלולים אחרים של משכנתא בריבית משתנה או משכנתא בריבית קבועה כוללים ברוב המקרים הצמדה למדד המחירים לצרכן שמשקף את ערכו הריאלי של השקל, המדד עולה בממוצע 3% בשנה ולכן מייקר את המשכנתא באותם 3%. משכנתא בריבית פריים היא נטולת הצמדה ולכן יכולה להיות זולה יותר במקרים מסוימים.

משכנתא בריבית פריים – דוגמא מעשית מבנק למשכנתאות

לצורך המחשת מסלול משכנתא בריבית פריים נפרט את הדוגמא הבאה של הצעת משכנתא מאחד הבנקים המסחריים:

בנק המשכנתאות מציע ללווים מסלול משכנתא בריבית פריים בתנאים של פריים + 0.5%, תוספת על ריבית הפריים של 0.5%. המשמעות המעשית של הצעה זו היא כי אם ריבית בנק ישראל היא 1.75% (נכון לאוגוסט 2010) אז ריבית הפריים תעמוד על 3.25% והריבית בפועל של משכנתא בריבית פריים שהוצעה ללקוח תהיה 3.75% – פריים 3.25% בתוספת 0.5%. כמובן שעם כל עדכון של ריבית בנק ישראל כלפי מעלה או מטה אז גם הריבית של אותו מסלול משכנתא בריבית פריים ישתנה בהתאם.

יתרונות

מסלול משכנתא זה מציע כמה יתרונות לצד החיסרון של חוסר הוודאות בגובה הריבית העתידי. בתקופות של ריבית נמוכה מסלול משכנתא בריבית פריים יכול להיות אטרקטיבי מאוד כי כפי שרואים מהדוגמא שנתנו אחוז הריבית בה נמוך מאוד.

אין הצמדה למדד: משכנתא בריבית פריים מוגנת מפני שינויי אינפלציה חדים שייקרו את המשכנתא (אינפלציה תלווה בשינויי ריבית בכל מקרה).
– אפשרות פירעון מוקדם זול: משכנתא בריבית פריים מציעה אפשרות לפירעון מוקדם של ההלוואה ללא עמלות וקנסות גבוהים כי הריבית תואמת למצב האמיתי במשק בכל רגע.

לצד היתרונות חשוב לזכור ולהבין כי מה שמשפיע על הריבית במשכנתא בריבית פריים הוא שיעור עליית הריבית ולא האחוז בו מעלה הנגיד את הריבית (לא העלייה האבסולוטית). כך שעלייה של 0.25% בריבית הפריים תביא לעלייה גבוהה יותר בהחזר החודשי. לדוגמא, עלייה של 0.5% בריבית הפריים יכולה להוביל לעלייה מעשית של כ-5% בהחזר החודשי כי העלאה מריבית 3% לריבית 3.5% מהווה שיעור עליה של 33%.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים