משכנתאות של כלל פיננסיםקבוצת כלל היא מהקבוצות הפיננסיות המשמעותיות במשק הישראלי, לקבוצה פעילות נרחבת בתחום הביטוח, בתחום החיסכון הפנסיוני וקופות הגמל וכמו כן פעילות מקיפה מאוד בשוק הפיננסי בכללותו, כולל השקעות בשוק ההון ושירותים היקפיים רבים מאוד לשוק הפרטי והמוסדי.

לצד פעילויות הביטוח, החיסכון ושוק ההון, הקבוצה מפעילה מערך מימון מקיף באמצעות חברת כלל פיננסים והחברה הבת כלל מימון (כולם תחת החברה האם כלל ביטוח), חלק משמעותי לציבור מפעילות זו הוא משכנתאות של כלל פיננסים הלוואות חוץ בנקאיות שמרחיבות את היקף האפשרויות של הציבור בנטילת משכנתא לרכישת דירה.

פעילות המשכנתאות של כלל פיננסים גם מציעה אפשרות חוץ בנקאית ובגישה שונה עבור משכנתאות דיור וגם מציעה פיתרון מימון יצירתי לבני 60 פלוס בעלי נכס בבעלותם – משכנתא הפוכה.

אדם מקבל הלוואה

משכנתא לרכישת דירה מבית כלל פיננסים

משכנתאות של כלל פיננסים מאפשרות לציבור לקבל מימון לרכישת נכס נדל"ן למגורים שלא בדרך המסורתית של פנייה לבנקים המסחריים, ניתן להשתמש באפיק מימון זה בלעדית או לצד נטילת הלוואת משכנתא מבנק רגיל. המהות והגישה של משכנתאות של כלל פיננסים שונות מאשר התחום הבנקאי והחברה מנסה להוות תחרות או חלופה רלבנטית לבנקים המסחריים.

משכנתאות של כלל פיננסים מיועדות לאלו שרוצים לרכוש נכס למגורים או לבנות בית אך זקוקים למימון חיצוני על מנת להשלים את העלויות הגבוהות הכרוכות בעסקאות אלו. כמו כן, המשכנתאות של כלל מיועדות לאנשים שכבר יש להם משכנתא מגורם אחר, לרוב בנקאי, והם מעוניינים לבצע גרירת משכנתא לנכס אחר או מיחזור משכנתא כך שההלוואה תתאים יותר למצבם הפיננסי או למצב הכלכלי במשק.

הלוואות המשכנתא של כלל פיננסים זמינות בפועל גם ללקוחות אשר מבקשים הלוואה למטרת שיפוץ נכס או הלוואה לכל מטרה אחרת שאינה קשורה דווקא לנדל"ן.

מאפיין משמעותי לגבי משכנתאות של כלל פיננסים הוא שצוות היועצים של כלל בונה לכל לקוח מסלול מימון בהתאמה אישית תוך דגש על גמישות מירבית בקביעת תנאי ההחזר והתאמה למצב בפועל של הלווים, זאת בניגוד למשל לקשיחות שמאפיינת במקרים רבים את המערכת הבנקאית. באופן כללי, מסלולים במסגרת משכנתאות של כלל פיננסים כוללים את האפשרויות הבאות, בלעדית או בצורה של תמהיל משכנתא:

•    הלוואת משכנתא במסלול עם ריבית קבועה ובטוחה, ללא הצמדה כלשהי. כך שההחזר ידוע ובטוח מראש לכל אורך חיי ההלוואה.
•    
מסלול ריבית קבועה משכנתא עם הצמדה למדד המחירים לצרכן – הריבית אינה משתנה אך השינויים האינפלציוניים במשק משפיעים על גובה ההחזר החודשי.
•    
משכנתא שהריבית בה מחושבת על בסיס ריבית הפריים (ריבית בנק ישראל + 1.5%), לרוב עם תוספת או הפחתה של מרווח מסוים מהפריים.
•    
מסלול ריבית משתנה עם הצמדה למדד – המסלול התנודתי ביותר, שינוי הריבית נקבע לתקופות קבועות מראש ועל פי עוגן ריבית קבוע.
•    
משכנתא שצמודה לשער הדולר – הקרן והריבית הם בשקלים אך שינויים בשער הדולר משפיעים על ההחזר החודשי כלפי מעלה או מטה.
•    
משכנתא במסלול בלון – בדומה להלוואת בלון, משלמים בכל חודש רק ריבית ובסיום התקופה או לאחר זמן מסוים את יתרת התשלום של הקרן בתשלום אחד או שניים.
•    
מסלול משכנתא בהקפאה (הלוואות גרייס), לא מחזירים את הקרן במשך עד 4 שנים שרק לאחריהן מתחילים החזרים חודשיים גבוהים יותר.

משכנתאות של כלל פיננסים ניתנות לפריסה של עד 30 שנה, תהליך קבלת המשכנתא הוא באופן עקרוני פשוט ומהיר במיוחד, לקוחות יכולים למחזר משכנתאות או לגרור אותן לנכסים אחרים ובמסלול ריבית קבועה אין עמלת פירעון מוקדם בנקודות היציאה הקבועות.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים