הלוואות למימון פעילות של יבוא מקביללצד יבואנים רשמיים הפועלים בישראל בייבוא מוצרי טקסטיל והלבשה, בייבוא של מוצרים אלקטרוניים, מחשבים, מכונות כביסה, מכוניות ומותגים רבים נוספים, יש גם לא מעט יבואנים שעוסקים בייבוא מקביל. יבואנים אלה זכו בשנים האחרונות לרוח גבית מצד הממשלה המעוניינת בהגדלת התחרות והקטנת יוקר המחייה בישראל.

מכיוון שפעילותו של כל יבואן מצריכה סכום בלתי מבוטל של כסף, הרי שמרבית הפעילים בתחום זה נזקקים להלוות לצורך מימון הפעילות. בהלוואות ניתן להשתמש בכדי להקים את העסק, לשכור משרד, לשלם לספק עבור המוצרים השונים. באמצעות ההלוואות ניתן לממן מסע פרסום, להקים חנות מטעם היבואן, לספק שירות של תחזוקה ותיקונים בתחומים שבהם הדבר נדרש וכן גם לבצע מאוחר יותר הרחבה של הפעילות.

מימון בנקאי וחוץ בנקאי

על מנת לממן את הפעילות של הקמת העסק ועל מנת לממן את הפעילות השוטפת של יבוא מקביל ניתן לפנות לשני מקורות מרכזיים שעוסקים במתן הלוואת. המקורות הללו הם הבנקים המסחריים מצד אחד וגופים חוץ בנקאיים מצד שני.

יש להדגיש שמימון חוץ בנקאי אינו ניתן בהכרח מטעם גופי שוק אפור. יש לא מעט גורמים שפועלים במתן הלוואת באופן חוקי, תחת הסמכה של בנק ישראל ובתנאים מסחריים הוגנים ומשתלמים.

הלוואה בנקאית ליבואן תינתן בדרך כלל במחלקה העסקית של בנק ולעיתים באגף העסקי שלו. היבואן יצטרך להראות הוכחות לאיתנות עסקית, יהיה צריך לספק אינדיקציה על אופי הפעילות, היקף הפעילות (היקף מחזור עסקי), רווחיות צפויה.

לרוב יתבקש היבואן לספק מסמכים שונים, אישורים מרואה החשבון, אישורים על היתר הפעילות וכן שיעבודים שונים בהתאם לסוג ההלוואה. סוג מיוחד של הלוואה בנקאית הניתנת ללא צורך בביטחונות משמעותיים ושיעבודים ניכרים הינו הלוואה בערבות מדינה. כאן מדובר בהלוואה בנקאית לכל דבר ועניין שמקבלים בסיוע קרן הלוואות בערבות מדינה. היבואן יצטרך להמציא ערבות פרטית רק לרבע מסך ההלוואה.

הלוואות לזמן קצר

לצד הצורך בהלוואות לזמן ארוך, סכומי כסף ניכרים הנדרשים לצורך הקמת תשתית עסקית או לצורך התרחבות ניכרת, יש צורך גם בהלוואת לזמן קצר. הלוואת לזמן קצר הן דבר חיוני עבור יבואנים שצריכים אשראי שוטף לצורך רכישת סחורה ותשלום לספקים.

הלוואות לזמן קצר ניתן בהחלט לקבל מהבנקים אך גם מחברות מימון פרטיות ואפילו מקרנות מימון מיוחדות ליבואנים. יש לציין שכאשר מדובר בהלוואות לזמן קצר ניתן לעיתים להיעזר גם באשראי פרטי במידה ויש קושי לגייס הלוואות עסקיות מטעמים של קושי בהשגת בטחונות.

הלוואה מגופים מוסדיים

לצד הלוואות רגילות מהבנקים, יבואנים שעוסקים בייבוא מקביל יכולים להגיש בקשה להלוואה גם מטעם גופים מוסדיים. חברות ביטוח גדולות, למשל, וכן גם קופות גמל, חברות לניהול קרנות השתלמות ומשקיעים מוסדיים שונים מעניקים הלוואות לגורמים פרטיים או עסקיים. במקרה של יבואנים מקבילים, האפשרות לקבל הלוואה מסוג זה מותנית בבדיקות שונות הדומות למקובל בבנקים. ככל שמדובר בעסק מבוסס וכאשר ניתן להוכיח קיום קשרים עם ספקים ותזרימי מזומנים צפויים – כך קל יותר יהיה לקבל את ההלוואה.

משכנתא למימון פעילות יבוא

במידה ומדובר ביבואן מתחיל או חסר ניסיון, כאשר לא קיימים קשרים עסקיים ניכרים אבל הרצון לחדור לעולם העסקים הבינלאומי בהחלט קיים, ניתן לגייס הלוואה בצורה של משכנתא. מי שיש בבעלותו דירה מגורים או בית שלא רשומים עליהם שעבוד או משכנתא, יכול להיעזר בהלוואה לכל מטרה. במקרה זה, משעבדים את הבית ורושמים הערת אזהרה עבור הבנק. בכספי ההלוואה ניתן להקים את חברת הייבוא ולהתחיל בפעילות.

עוד על ייבוא מקביל תוכלו לקרוא באתר parallelimports.co.il

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים