לוח סילוקין שפיצרהמונח לוח סילוקין לא נשמע מזמין במיוחד באופן כללי, מסוג המונחים שרק בנקאים ואנשי פיננסים ישתמשו בהם, אך מה לעשות והוא רלבנטי עבור חלק גדול מאוכלוסיית ישראל – למשל כל נוטלי המשכנתאות.

לוח סילוקין הוא בבסיסו טבלה אשר מבוססת על חישוב מתמטי ואשר מציגה את שלבי החזר ההלוואה, לוח סילוקין שפיצר הוא אחד הלוחות הנפוצים ביותר בשוק המשכנתאות בישראל ובעולם.

המונח נקרא לוח סילוקין משום שזהו מעין לוח אשר מתאר את החזר ההלוואה עד לסילוקה.

אישה מחשבת משכנתא

מה כולל לוח סילוקין שפיצר:

בתחום ההלוואות קיימים שני סוגים עיקריים של לוחות סילוקין, שניהם כוללים כמובן מרכיב של ריבית שיש לשלם מעבר לקרן עצמה במסגרת התשלומים החודשיים.
•    לוח סילוקין שפיצר
•    לוח סילוקין קרן שווה

לוח סילוקין שפיצר מראה ללווי המשכנתא את תאריך ההחזר, איזה סכום יש להחזיר, מה מתוך התשלום הוא החלק של הקרן ומה מתוכו מהווה את הריבית וכן ניתן לראות כמה מהקרן עוד נשאר ללווים להחזיר.

כמובן שישנם מסלולי משכנתא שונים, למשל משכנתא צמודה למדד, וגובה ההחזר במסלולים השונים יכול להשתנות בתקופות מסוימות ולכן לוח סילוקין שפיצר יכול להיות מותאם לכך, ובכל שינוי של המדד או הגורם המשפיע מעדכנים את חישוב לוח הסילוקין בהתאם.

לוח סילוקין שפיצר – תשלום חודשי קבוע

ההחזרים החודשיים במשכנתא שמחושבת על פי לוח סילוקין שפיצר הם קבועים, כך שהשילוב בין מרכיב הקרן למרכיב הריבית חייב להשתנות בכל חודש על מנת לשמור על ערך החזר חודשי קבוע, באופן טבעי, לוח סילוקין שפיצר נוח ומתאים יותר למשכנתאות בריבית קבועה, ללא קשר להצמדה או אי הצמדה למדד, כי כך החישוב פשוט יותר.

בגלל שבכל החזר חודשי (או כל תקופה אחרת לצורך העניין) יש לשלב החזר על חשבון הקרן וגם תשלום של הריבית על ההלוואה אז לאורך שנות החזר המשכנתא מרכיב הריבית פוחת ומרכיב יתרת הקרן עולה.

על מנת להבין זאת יותר בקלות אפשר להציג זאת באופן כללי על ידי מספרים. אם הלווים לקחו משכנתא של 500,000 ש"ח ל-25 שנה, עם החזר חודשי של 3,000 ש"ח על פי לוח סילוקין שפיצר, אז בתחילת החזר המשכנתא מתוך החזר של 3,000 ש"ח רוב הכסף יהיה עבור מרכיב הריבית וחלק קטן יותר מסכום ההחזר החודשי יהיה החזר של חלק מהקרן עצמה. ולאחר 25 שנה, ההחזר עדיין יהיה 3,000 ש"ח לחודש, אך מתוך סכום זה כמעט רוב הכסף יהיה עבור יתרת הקרן שלא הוחזרה וחלק קטן יהיה עבור ריבית.

לוח סילוקין שפיצר מאפשר, כאמור, לראות מראש ובכל רגע נתון (ללא עדכונים של המדד אם יש הצמדה שכזו) כמה מהקרן יישאר ללווים להחזיר וכמה ריבית הם משלמים – כמה ריבית בתור סכום כספי. כמובן שעל פי אופן המבנה והחישוב של לוח סילוקין שפיצר, הבנק שמלווה את המשכנתא מלכתחילה, תמיד ירוויח סכום מכובד עבור מתן ההלוואה לפני כל כך הרבה שנים.

בשיטת לוח סילוקין שפיצר משלמים יותר ריבית

כמובן שהקביעה בכותרת היא כללית מאוד, אך למרות זו ברוב המקרים היא נכונה – לעומת תשלום על פי לוח סילוקין קרן שווה. בשיטת לוח סילוקין שפיצר יתרת הקרן שיש להחזיר פוחתת לאט יותר מאשר לוחות סילוקין אחרים בתחום המשכנתאות ולכן הריבית שבסופו של דבר משלמים גבוהה יותר – כי ריבית משכנתא זו מוצמדת ליתרת הקרן בכל חודש.

אך לעיתים כדאי לספוג תשלום ריבית גבוה יותר בשיטת לוח סילוקין שפיצר מאשר תשלום חודשי גבוה יותר בקרן שווה.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים