זכויות צרכנים וחוק כרטיסי חיובחוק כרטיסי חיוב נחקק בשנת 1986 ועבר כמה תיקונים משמעותיים בשנת 2008 שהתאימו אותו למציאות הצרכנית הקיימת כיום.

החוק נוגע לכלל כרטיסי החיוב על סוגיהם השונים ועל סוגי המנפיקים השונים, אך עיקר השפעתו והרלבנטיות שלו היא לגבי כרטיסי אשראי. עבור הצרכן, חשוב מאוד להכיר את הנושא של זכויות צרכנים וחוק כרטיסי חיוב.

זוג יושב מול לפטופ ומחזיק ביד כרטיס אשראי

אחריות לשימוש לרעה – למקרי גניבת הכרטיס או פרטיו

כרטיס אשראי הוא חפץ פיזי שניתן לגנוב אותו ולנסות להשתמש בו וכמו כן, בעידן הטכנולוגי של היום ניתן גם להשיג את פרטיו ולבצע בו עסקאות תוך שימוש לרעה גם כאשר הכרטיס עדיין נמצא בארנקו של הלקוח. חוק כרטיסי חיוב מספק הגנה טובה לציבור הצרכנים עבור היבט זהשימוש לרעה מוגדר ככל שימוש בכרטיס האשראי שנעשה על ידי גורם שאינו בעל הכרטיס, רכישות, שמירת כסף (גם טעינה בכסף לכרטיסי חיוב מידיים).

מהרגע שבו הלקוח מודיע לחברת האשראי על גניבת הכרטיס או פרטיו או על שימוש לרעה באופן כללי, הוא אינו אחראי לחיובים שנעשו אחרי ההודעה.

אם לקח ללקוח זמן עד הדיווח על אובדן הכרטיס או על השימוש לרעה (מהרגע בו ידע על כך) אז הוא יחויב בסכום של 75 שקלים ועוד 30 ש"ח לכל יום עיכוב מרגע הידיעה על הבעיה ועד ההודעה. לכן יש להודיע מיד לחברת האשראי.

מחזיקי כרטיסי האשראי משלמים דמי חבר או עמלות או עלויות אחרות שמכסות גם את ה"ביטוח" הזה מטעם חברת האשראי להחזר הכסף במקרה גניבה או שימוש לרעה.

ביטול עסקה במסמך חסר

עסקה במסמך חבר מוגדרת בחוק כרטיסי חיוב כעסקה שבה לא מוצג כרטיס האשראי, אין מסמך עם פרטיו האישיים של הקונה או שאין חתימה על מסמך שמאשר את העסקה – הכוונה היא בעיקר לעסקאות אינטרנט וטלפון. החוק מאוד נוטה לצד הגנת הצרכן במקרה זה.

ביטול עסקאות במסמך חסר הוא לרוב כי בעל הכרטיס הוא לא זה שביצע בפועל את העסקה או שיש אי התאמה בין מה שסכום עליו לבין החיוב או המוצר הסופי.

ברגע שלקוח מודיע לחברת האשראי שלא הוא אחראי לחיוב כלשהו או שסכום החיוב אינו נכון, החברה מחויבת להחזיר לו את הכסף (היא גובה אותו מבית העסק). תקנה זו בחוק כרטיסי חיוב נועדה להגם על הלקוח בעסקאות מסמך חסר שהן ברמת סיכון גבוהה יותר (גם למוכר בדיוק מסיבה זו) והיא גם מאפשרת מרוחב תמרון להונאות מבחינת הצרכן שיכול למעשה לבטל כמעט כל עסקת מסמך חסר גם לאחר קבלת המוצר.

ביטול כי המוצר לא הגיע

חברת האשראי תפסיק/תבטל את החיוב בכרטיס אם המוצר לא סופק ללקוח ותחת התנאים האלו:
•    
המוצר לא סופק ועבר זמן ההספקה שהוגדר או שהספק הפסיק לספק את המוצר.
•    
הלקוח ביטל את העסקה מול הספק

מקרים אלו רלבנטיים כמובן רק למקרים הנ"ל שבהם בית העסק לא ביצע זיכוי באופן עצמי.

הפסקת תשלום באמצעות הרשאה לחיוב – ביטול הוראות קבע

חידוש מרכזי לחוק כרטיסי חיוב ולנושא של זכויות צרכנים בהתאם לחוק כרטיסי חיוב הוא היכולת של צרכנים לבטל באופן חד צדדי הוראות קבע לכרטיס האשראי (למשל של מנוי לעיתון לחברת תקשורת וכדומה) כמובן שלא מדובר על עסקאות תשלומים או הוראות קבע שיש התחייבות לצידן.

חוק כרטיסי חיוב הוא בעיקרו חוק צרכני שמשרת את האינטרסים של כל הצדדים ומגן על  מחזיקי הכרטיסים מפני מקרים רבים של אמצעי תשלום פופולארי זה.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים