זכאות למשכנתארכישת דירה היא עניין יקר מאוד והמחירים רק עולים בכל שנה, ולמרות זאת כל המגזרים והאנשים בישראל זכאים לזכות לרכוש דירה משל עצמם למען עתיד משפחתם ושיפור מצבם הכלכלי. על מנת לאפשר לכל אלו שאין להם האמצעים לרכוש דירה, גם לא באמצעות משכנתא, בנתה המדינה תכנית זכאות למשכנתא שמעניקה הטבות ותנאים מיוחדים לאלו שעומדים בקריטריונים כך שיוכלו לבצע את הרכישה ולהפוך לבעלי הבית של עצמם.

הלוואות שניתנות במסגרת זכאות למשכנתא הן עדיין משכנתאות שמוענקות על ידי הבנקים הרגילים, כמובן שבמימון מסוים של המדינה, אך הן שונות ממשכנתא רגילה (מסוג הלוואה משלימה) מבחינת התנאים שלהן. חשוב מאוד לציין לפני פירוט התחום של זכאות למשכנתא כי בשנים האחרונות המדינה מצמצמת את אחוזי הזכאים בכל שנה ובפועל כיום רק חלק קטן מאוד מכלל המשכנתאות הם הלוואות זכאות – עובדה שגורמת לביקורת רבה מצד גורמים בתעשייה שמאשימים את המדינה בקושי של זוגות צעירים לרכוש דירה.

ישיבת צוות האם ישנה זכאות למשכנתא

Close up of hands of business people during a meeting

ההטבות שמעניקה זכאות למשכנתא

ההטבות שלהן זכאים אלו שעומדים בקריטריונים של תכנית הזכאות הן תנאי ריבית נמוכים מהמקובל בשוק המשכנתאות הרגיל, הריבית היא לרוב קבועה וכמו כן תנאי ההחזר נוחים יותר ולאורך תקופת החזר ארוכה של 30 שנה בממוצע – הטבות שמטרתן הסופית היא החזרים חודשיים נמוכים יותר לזכאים שיאפשרו להם לעמוד בהתחייבות המשכנתא לכל אורכה וכמובן הוזלה מסוימת של ההלוואה עצמה בסופו של דבר.

זכאות למשכנתא היא תכנית בהובלת משרד השיכון והוא שמנהל אותה ומרכז את הפעילות מול הבנקים וקובע את התנאים לזכאות. אך את ההלוואות עצמן כאמור מקבלים דרך הבנקים הרגילים ואין העברת כספים בין מהשרד השיכון לרוכשי הדירות.

קריטריונים לזכאות שמעניקים ניקוד

השיטה של זכאות למשכנתא היא מאוד מוגדרת ובעלת כללים ברורים מאוד, אלו שזכאים אינם נקבעים על פי כללים כלליים אלא על פי קריטריונים ספציפיים שכל אחד מהם מעניק ניקוד מסוים בהתאם למצב. הניקוד הסופי של כל אדם הוא שקובע האם ישנה זכאות למשכנתא ובאיזו מידה. אחוזי הזכאות משתנים בהתאם לניקוד הזה וככל שהתוצאה גבוהה יותר כך ההטבות גדולות יותר מבחינת סכומי ההלוואה שניתן לקבל במסגרת הזכאות.

באופן עקרוני אין סכום מקסימום אותו ניתן לקבל במסגרת זכאות למשכנתא אך הניקוד קבוע את אחוזי המימון שהלווים זכאים לקבל בתנאים עדיפים ואת היקפי ההלוואה. אנשים שזקוקים לתכנית זכאות למשכנתא על מנת לרכוש דירה חייבים לדעת מראש את אחוז הזכאות שלהם ולא לקחת על עצמם התחייבויות שלא יוכלו לעמוד בהן אם יקבלו אחוזי זכאות נמוכים מהצפוי.

הגדרות קבלת זכאות למשכנתא

תכנית הזכאות של משרד השיכון נועדה כמובן לסייע לאוכלוסיות חלשות לרכוש דירה ולא לספק הנחות משכנתא לכל דורש, התנאים הכלליים לקבלת זכאות למשכנתא הם:

– זוג צעיר.

– הלווים הם עולים חדשים.

– רווקים שעברו את גיל 30 ומתגוררים באזורי עדיפות לאומית שקבועים בחוק.

– אבות ואימהות חד הוריים.

– בעלי נכויות.
מן הסתם אין חובה לעמוד בכל הקריטריונים האלו אבל כל אחד מעניק ניקוד שמשפיע על אחוזי הזכאות. גורמים נוספים שמשפיעים על הניקוד הם גיל, מצב משפחתי, שירות צבאי, אחים ואחיות ועוד.

קבלת תנאי הזכאות

על מנת ליהנות ממשכנתא תחת תנאי הזכאות חובה להנפיק תעודת זכאות למשכנתא בכל בנק מסחרי שמציע משכנתאות לציבור. משרד השיכון בוחן את התעודה ואת מצב הלווים וקובע את רמת הזכאות. לצורך הנפקת תעודת זכאות למשכנתא יש להציג מספר מסמכים ואישורים רלבנטיים.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים