הקפאת משכנתאהלוואת משכנתא נלקחת מהגוף המלווה לצרוך רכישת נכס מגורים, המשכנתא היא לתקופות ארוכות מאוד של עשרות שנים – שנים שבהן יכולים להתרחש מגוון שינויים במצב המשפחתי ובמצב הפיננסי של הלווים. הקפאת משכנתא היא מונח המשמש בתחום לתיאור שני מצבים שונים בתכלית, האחד נובע מקשיים כלכליים לעמוד בתשלומים והשני מצב בו הלווים מעוניינים לעבור לנכס אחר לפני החזר המשכנתא במלואו ורוצים לעצור את ההחזרים עד למציאת הנכס המתאים וגרירת המשכנתא אליו.

מדובר על לווים שנמצאים למעשה במצבים הפוכים (ברוב המקרים) זה לזה. לווים אשר מבקשים הקפאת משכנתא כי אינם מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים נמצאים כמובן במצוקה כלכלית ובעיות תזרימיות כאלו ואחרות ואילו לווים שמבקשים הקפאת משכנתא על מנת למכור את הנכס הקיים שלהם ולקנות נכס אחר תוך גרירת המשכנתא אליו נמצאים במצב כלכלי טוב שמאפשר להם מכירת נכס קיים ומעבר לנכס משופר או מתאים יותר.

ישיבה עם הבנק להקפאת משכנתא

הקפאת משכנתא – עצירה זמנית בהחזרים בעקבות קושי כלכלי

כאשר מדובר על הקפאת משכנתא שמטרתה הפסקה זמנית בתשלום ההחזרים החודשיים לבנק בעקבות קושי כלכלי כזה או אחר לעמוד בהתחייבויות המשכנתא יש כמה אפשרויות ומצבים. יש מסלולי הלוואות שכוללים סעיף בחוזה שמאפשר הקפאת משכנתא מסוג זה במקרים של קושי פיננסי, יש מסלולי משכנתא שכוללים הקפאת משכנתא מסוימת כחלק ממבנה המסלול – למשל משכנתא עם "חודש חופש" שמאפשרת לווים לבחור חודש בשנה בו לא ישלמו את ההחזר. מקרים קיצוניים יותר של הקפאת משכנתא לכמה חודשים או יותר הם פחות מקובלים ויותר קשים לביצוע אם אין קביעה מפורשת בחוזה על מצב כזה.

רצוי לנסות להשיג מהבנק המלווה סעיף בחוזה שקובע את ההשלכות של בקשת הקפאת משכנתא שמבקרים של קושי כלכלי. עם זאת חשוב לזכור כי עצירה כזו בתשלומים מהווה למעשה עוד סוג של הלוואה כי הבנק נותן ללווים עוד זמן להחזיר את ההלוואה ובכך נוטל על עצמו סיכון נוסף ולכן גם להקפאות אלו יש עלות בצורת תוספות ריבית על התקופה בה לא שולמו ההחזרים וכדומה.

במצבים כלכליים קשים או לא ברורים מבחינת המשפחה הקפאת משכנתא יכולה להיות ההבדל היחיד בין אי עמידה בתשלומים והעברת הבעלות על הנכס לידי הבנק או שמירה על מקום המגורים ודחייה הכרחית בתשלומים החודשיים הכבדים. כמובן שרצוי להימנע מאפשרות בעייתית זו מראש על ידי בחירה במשכנתא מתאימה מבחינת אחוזי המימון וסכומי ההלוואה ולבחור באפשרות שתאפשר ללווים להתקיים בכבוד עם החזרים ברמה שפויה לעומת ההכנסות (עד 15% מההכנסה).

הקפאת משכנתא סטנדרטית – לצורך גרירת משכנתא

באופן עקרוני ומקצועי המונח הקפאת משכנתא מתאר כאמור מצב בו הלווים מבקשים למכור נכס קיים על מנת לרכוש נכס חדש ולגרור אליו את המשכנתא הקיימת – למשל כאשר ערך הנכס עלה משמעותית והלווים מעוניינים לממש את הרווחים ולהתקדם לדירה גדולה וטובה יותר.

הקפאת משכנתא כזו עוצרת את תשלומי המשכנתא במועד שבין מכירת הנכס הישן לרכישת הנכס החדש, לאחר הרכישה החדשה המשכנתא הקיימת "נגררת" לנכס החדש שכמובן משועבד שוב לבנק המלווה והתשלומים מתחדשים בחודש הבא. ההקפאה נעשית גם כדי לאפשר ללווים למצוא נכס בלי לחץ ההחזרים וגם מבחינת הבנק כי אם נמכר נכס אחד ואין עדיין נכס שני אין מה לשעבד.

אפשרות נוספת של הקפאת משכנתא מסוג זה היא שאין עצירה בתשלומים והלווים ממשיכים לשלם כרגיל גם ללא שעבוד הנכס וההבדל הוא שיש להעמיד עירבון אחר כמו ערבות בנקאית וכדומה על מנת שלבנק יהיו ביטחונות עבור המשכנתא.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים