מהי הלוואת גישור לעסקים?הלוואת גישור לעסקים היא הלוואה הניתנת לבעלי עסקים לטווח קצר ומטרתה לשמש כמקור מימון במשך תקופת ההמתנה של בעל העסק לקבלת כספו ממקור אחר.

עסקים נקלעים לא מעט למצב שבו הם מחכים לקבלת ההעברות הכספיות של לקוחותיהם, או של עסקים אחרים שעובדים עימם, ובמשך זמן זה אין ברשותם מספיק כסף למימון הוצאות העסק.

בעלי עסקים יושבים על הלוואת גישור לעסקים

עסקים אחרים צופים שמחזור העסקים שלהם יגדל בעתיד הקרוב או שיועבר לרשותם כסף בעקבות פירעון של מקור חיסכון. הלוואת גישור מסייעת לבעלי עסקים אלה להתמודד עם תקופות של מחסור במקורות מימון. קיימים ברשת מחשבונים מיוחדים לחישוב העלויות של הלוואת גישור ומומלץ להשתמש בהם לשם מציאת המסלול המתאים ביותר.

מסלולי הלוואת גישור לעסקים

הלוואת גישור לעסקים מסופקת באחד משני המסלולים הבאים:

  • פירעון מלא במועד אחדמסלול הלוואה שבו הקרן והריבית נפרעות שתיהן בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.
  • פירעון חלקי  –מסלול הלוואה שבו הריבית משולמת בהחזרים חודשיים והקרן נפרעת בתשלום אחד בתום תקופה ההלוואה.

אורכה של תקופת ההלוואה משתנה בין בנק לבנק אך נעה בין מספר חודשים ועד ל-4 שנים.

הקרן נפרעת כאמור בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה, אך את הריבית ניתן לשלם בתשלומים חודשיים או בתשלום בודד. בשני המסלולים ניתן לבחור בהלוואה צמודה למדד או לא צמודה. המפתח לקבלת תנאי ריבית משופרים יצוין בהמשך.

הליך קבלת ההלוואה

הלוואת גישור מסופקת על ידי הבנקים המסחריים ועל ידי גופים פיננסיים אחרים כגון חברות אשראי וחברות פרטיות. על מנת שההלוואה תאושר על ידי הגוף הפיננסי, נדרש בעל העסק להציג בפניו מסמכים המצביעים על מהימנותו של מקור המימון שהוא עתיד לקבל ועל כך שהסכום שיגיע ממקור זה יספיק כדי להחזיר את ההלוואה.

המסמכים המקובלים הם חשבוניות עסקה, אסמכתא לפירעון קרוב של קרן או קופת חיסכון, וכיוצא באלה. ככל שהעסק ייתפס בעיני הגוף שמספק את הלוואה כיציב יותר, סיכוייו לקבל את ההלוואה יגדלו ותנאי ההלוואה יהיו טובים יותר.עסק בעל עבר כלכלי טוב ויציב, עשוי לקבל ריבית נמוכה יחסית.

מחשבון להלוואת גישור לעסקים

ישנם מחשבונים ברחבי הרשת שמטרתם להציג את העלויות הכרוכות בנטילת ההלוואה בהתאם לנתוניה. כדי לקבל את הערכת העלויות, יש להזין במחשבון את סכום ההלוואה הדרוש, תקופת ההלוואה בחודשים, גובה ההחזר החודשי, ושיעור הריבית באחוזים.

משחק עם ארבעת המשתנים האלה עשוי להוביל למציאת מסלול ההלוואה המתאים ביותר לכל לווה.

הלוואת גישור לעסקים –יתרון וחסרון

הלוואת גישור היא פתרון טוב מאד עבור עסקים שיש להם צורך מידי בהשגת כסף למימון הוצאותיהם. זוהי הלוואה שימושית במיוחד עבור עסקים שעתידים לרשום הכנסה גבוהה בעתיד הקרוב או לעסקים שמחזור העסקים שלהם צפוי לגדול בעתיד.

מסלולי ההלוואה נבדלים זה מזה בעיקר באורכה של תקופת ההלוואה ובתנאי הריבית. ככל שתקופת ההלוואה תהיה קצרה יותר, עשוי העסק שנוטל את ההלוואה לקבל תנאי ריבית נוחים יותר.

באופן כללי, בשל אורכה הקצר יחסית של הלוואת גישור, התנאים עליה טובים בהשוואה להלוואות אחרות. אלא שפה חבוי גם חסרונה הפוטנציאלי: אי עמידה במועד החזר ההלוואה תגרור קנסות ועמלות גבוהות מאד.

לכן, חשוב מאד לא לנטול הלוואת גישור במקרים שבהם הציפייה להכנסה עתידית אינה מבוססת .

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים