הלוואות למוגבלים בבנקעל פניו, מי שמוגדר מוגבל בבנק מסחרי אנו יכול לקבל הלוואות או לעשות שימוש בצ'קים למשך תקופה, באופן כללי זהו מצב בעייתי להיות בו מול גורם פיננסי חזק כמו הבנקים – אך מצב שקורה לרבים. בפועל, יש פתרונות של הלוואות למוגבלים בבנק וגם לבעלי חשבון מוגבל יש אפשרויות קבלת אשראי במשק הישראלי. מן הסתם, אם האדם או בעלי החשבון מוגבלים בקבלת אשראי וביצוע פעולות מסוימות מול הבנק, הלוואות למוגבלים בבנק יהיו מגורמי אשראי חוץ בנקאיים, ואלו בשוק הישראלי קיימים כיום בשפע.

הלוואות למוגבלים בבנק שכן דרך הבנקים המסחריים הן רק בדרך מורכבת מעט, שתיסקר בהמשך, של משכנתא למוגבלים שמאפשרת למחזר משכנתא קיימת על נכס בסכום גבוה מהערך או לקחת מעין משכנתא הפוכה על בסיס נכס בבעלות המוגבל בבנק שאינו תחת שעבוד משכנתא קיימת.

ישיבה בין שני סוכנים לגבי הלוואות למוגבלים בבנק

פרטים אודות מוגבלים בבנק

אדם המוגדר מוגבל בבנק הוא באופן כללי מי ש"חזרו" לו 10 שיקים בתקופה של 12 חודשים – אם שיקים שהאדם נתן סורבו / היו ללא כיסוי בעת ניסיון לפדות אותם, הנתונים הללו מועברים במערכות המחשוב הבנקאיות ולאחר 10 שיקים חוזרים ב-12 חודשים בנק ישראל והבנק המסחרי בו יש לאדם חשבון מגדירים אותו מוגבל.

חשוב להבין כי כאשר חשבון בנק הופך להיות מוגבל הוא מוגדר כזה למשך שנה והנתון על ההגבלה יופיע בנתוני הלקוח לתמיד עבור כל גוף פיננסי שיבקש זאת. העובדה שחשבון בנק ובעליו מוגדרים מוגבלים נגישה לכלל הגופים הפיננסיים הגדולים בישראל, כך שמגבלת קבלת האשראי אינה רק בבנק בו החשבון מוחזק אלא גם בספקי אשראי אחרים. כמו כן, המידע הזה זמין בפועל לכמעט כל מי שמחפש אותו במערכת המידע של בנק ישראל – נותני שירותים, ספקים, גורמים עסקיים ופרטיים אחרים ועוד.

לא לשוק האפור!

חשוב לציין, להדגיש ולהבהיר, כאשר מדובר על הלוואות למוגבלים בבנק לחלוטין לא מדובר על הלוואות דרך השוק האפור. נכון שגורמי אשראי בשוק האפור יאפשרו ברוב המקרים למוגבלים בבנק אך לא זו הכוונה וזו בהחלט לא דרך פעולה מומלצת. אם עולה הצעה להלוואות מגורמים לא ברורים ולא מאושרים, תנאי הריבית נראים גבוהים מאוד וכן הלאה – רצוי להתרחק. בכל מקרה, הלוואות לוקחים רק מחברות וגורמים מוסמכים מטעם משר האוצר לספק שירותי הלוואות ומימון, כך הפעולות הן תחת פיקוח ורישיון.

הלוואות למוגבלים בבנק שיש בבעלותם נכס נדל"ן

הלוואות למוגבלים בבנק כוללות פיתרון מעט מורכב ובירוקרטי של משכנתא למוגבלים בבנק. התהליך הוא בפועל מיחזור של משכנתא קיימת ופעילה על נכס נדל"ן למגורים, כאשר המיחזור הוא עבור סכום גבוה מערך המשכנתא הקיימת – בעצם מקבלים מהבנק תוספת להלוואת המשכנתא ומחזירים את הגלגל מעט אחורה מבחינת הסכום הכולל שיש להחזיר. כך מי שמוגבל בבנק מקבל כסף נזיל ונגיש להחזר חובות, ביצוע תשלומים, ביצוע רכישות שוטפות וכן הלאה מבחנת ניהול תזרים מזומנים והחזר חובות אחרים. כאשר במצב זה הבעלות על נכס הנדל"ן נשארת כמובן על שם המוגבל בבנק וסכום המשכנתא שעליו להחזיר "פשוט" עולה. לא מומלץ להיכנס לתהליך כזה ללא ליווי מקצועי של יועץ משכנתא חיצוני.

הלוואות למוגבלים בבנק שאינם בעלי נכסים

קיים פיתרון גם עבור מוגבלים בבנק שאין בבעלותם נכסים או משכנתא פעילה או אם ביצוע התהליך האמור לעיל אינו מתאפשר עבורם. אנשים אלו יכולים לבקש אשראי מגורמים חוץ בנקאיים כמו חברות הלוואה פרטיות או הלוואה מחברת אשראי, כאשר בגלל ההגבלה בבנק הגוף המלווה יבקש שיעורי ריבית גבוהים מהממוצע.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים