הלוואות לחקלאיםמגזר החקלאות, מגזר חיוני ומשמעותי ביותר למדינת ישראל ולכלכלתה, סובל בשנים האחרונות ממצוקת אשראי חמורה לצד רגולציה שהולכת ומכבידה על פעילות החקלאים ובמקרים מסוימים אף פוגעת מהותית בפעילותם בשם הגדלת התחרותיות במשק.

מצוקת אשראי זו רלבנטית בעיקר במושבים בהם החקלאי לעיתים ניצב לבדו מול השקעות גדולות וקשיים כלכליים שונים ובעיקר מול גורמי המימון הקיימים במערכת הבנקאית. מבחינת הלוואות לחקלאים האפשרויות נעות על הציר של בנקים מסחריים, קרנות סיוע ממשלתיות וקרנות מימון פרטיות-פילנתרופיות.

רואה חשבון מחשב את ההלוואה שנותרה לחקלאי

עיכובים ברישום הקרקעות שמונעים העמדת הקרקע עצמה בתור ביטחונות להלוואות לחקלאים, חוסר סיוע של אגודות חקלאיות בהקצאת אשראי לחקלאים בודדים ועוד גורמים בעלי השפעה מביאים לכך שעבור חקלאים רבים קרנות המימון הפרטיות והקרנות הממשלתיות הן מוצא משמעותי מאוד לקשיי אשראי.

קרן סיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה

קרן ממשלתית משמעותית מאוד למגזר העסקים הקטנים בישראל, כולל גם מבחינת הלוואות לחקלאים, הקרן בערבות מדינה פועלת תחת משרד התמ"ת ובניהול השוטף של החרבה הפרטית "תבור". הקרן פועלת במשותף עם 3 בנקים מסחריים המעמדים הלוואות לחקלאים ולעסקים קטנים אחרים תוך דרישה מופחתת להעמדת ביטחונות, הלווה צריך להציג ביטחונות בשיעור 30% בלבד מגובה ההלוואה ואת היתר מעמידה המדינה בצורת ערבות. ההלוואות במסגרת הקרן הן לחמש שנים וכוללות אפשרות לגרייס של חצי שנה.

מבחינת הלוואות לחקלאים, התהליך מלווה במקרים רבים על ידי חברת אביב ייעוץ עסקי (מטעם תנועת המושבים), מקסימום סכום ההלוואה הוא 500,000 ש"ח בריבית שנתית שעומדת על פריים בתוספת מרווח של כ-2.9%. התהליך כולל הגשת בקשה מסודרת, בחינת הנושא על ידי חברת תבור ודיון בוועדת אשראי עם נציגי תבור, המדינה והבנקים.

קרן לסיוע לעסקים בינוניים בערבות המדינה

קרן ממשלתית נוספת שדומה במהותה לקרן לסיוע לעסקים קטנים, אלא שזו רלבנטית לעסקים בינוניים בעלי מחזור של 22-100 מיליון ש"ח. גם כאן הקרן מעמידה הלוואות לחקלאים דרך בנקים מסחריים כאשר יש דרישה מופחתת לביטחונות (25%) והיתר בערבות המדינה. סכומי ההלוואה הם עד מקסימום של 8% מהמחזור השנתי (מקסימום 8 מיליון ש"ח בקצה העליון של הסקאלה).

קרן ממשלתית לישובי עוטף עזה

קרן סיוע לעסקים בשדרות ועוטף עזה מעניקה הלוואות לחקלאים בישובי עוטף עזה בתנאים מועדפים כגון העמדת 10% ביטחונות בלבד, 5 שנות החזר עם 1 חודשי גרייס.

קרן הייצוא

קרן הייצוא מעניקה הלוואות לחקלאים מוטי ייצוא, הלוואות לצרכי פיתוח שיווק בחו"ל, הון חוזר ולמטרת רכישת ציוד. הקרן ממשלתית ומציעה ערבות מדינה טובת שיפור תנאי ההלוואה. הלוואות ל-32 חודשים ועד 67,500 ש"ח.

קרן קורת

קרנות קורת הן הגוף הפילנתרופי הגדול בישראל מבחינת סיוע לעסקים קטנים בהתפתחות או בהקמה. מבחינת הלוואות לחקלאים הקרן מציעה כמה מסלולים רלבנטיים:
•    זרעים פיננסיים: הלוואות דרך בנקים המשתתפים בתכנית, בריבית פריים בתוספת מרווח של 1.8% ותקופת החזר של עד 5 שנים. אין צורך ב-100% ביטחונות, סכומי ההלוואה נעים בין 75,000 ש"ח לעד 600,000 ש"ח – יש להציג ערבים.
•    מסלול קורת מורחב: מסלולי הלוואה של עד 300,000 ש"ח או עד 600,000 ש"ח, בריבית פריים + 1.95%.
•    מיקרו-קרדיט: הלוואות לחקלאים זעירים, עד 60,000 ש"ח בריבית פריים + 2.25%
•    מסלול משלים עם קרן הדדית.

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית מעניקה הלוואות של עד כ-70,000 ש"ח ללא ריבית, אך מחייבת תכנית עסקית ואישור הבקשה מתוך בקשות רבות מאוד.

קרן רש"י

קרן רש"י הינה קרן משמעותית מאוד מבחינת הלוואות לחקלאים והחברה הישראלית בכלל, לחקלאים בעלי מחזור קטן יחסית, יש צורך בהעמדת הון עצמי והלוואות בסכומים של 45,000-67,500 ש"ח.

קרן אור

הלוואות של עד 2 מיליון ש"ח בריבית פריים + 1.75%.

קרן הגליל

קרן הגליל מציעה הלוואות לחקלאים בסכומים של 15,000-40,000 דולר, יש להציג ערבים, לתקופה של 4 שנים והחזר צמוד לשער הדולר.

קרן רמת נגב

קרן רמת נגב מעניקה הלוואות לחקלאים באזור רמת הנגב, מסלול של עד 75,000$, ריבית 3.5% עם הצמדה למדד. חקלאים בירושלים ומטה יהודה יכולים לקבל הלוואות לחקלאים עד 100,000$.

קרן דטרויט

קרן דטרויט מעניקה סיוע לחלקאים שאדמותיהם באיזור עמק יזרעאל. הלוואות לחקלאים עד 50,000$.

קרן נס

הלוואות לחקלאים מאזור הנגב בכללותו, עד 75,000$

קרן שמש

קרן מימון ליזמים צעירים, עד גיל 35, הלוואות לצד קבלת ליווי אישי של חונכים עסקיים רלבנטיים.

קרן ק.י.פ – יוזמות פרטיות

הלוואות לחקלאים צמודות לדולר עד 25,000$.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים