הלוואות בנק איגודבנק אגוד הוא הבנק השישי בגודלו במערכת הבנקאית בישראל, הבנק שינה את מיתוגו בשנים האחרונות והוא מנהל מערך פרסום ושיווק מקיף על מנת להגדיל את נתח השוק שלו ואת כמות לקוחותיו, אגוד פעיל בעיקר במגזר הפרטי תוך דגש על שירותי עו"ש ללא עמלות למעבירי משכורת, משכנתאות, הלוואות ועוד שירותים בנקאיים.

הלוואות בנק איגוד הן מגוונות מאוד מבחינת ההיצע ואפשרויות הבחירה בתוך המסלולים השונים.

לוגו של בנק איגוד הלוואות

הלוואות בנק איגוד – משכנתאות

הלוואות בנק איגוד מתחום המשכנתאות הן עבור לקוחות כל הבנקים כמובן. בנק אגוד מציע מסלולי משכנתא סטנדרטיים כפי שמקובל בשוק וניתן גם ליצור שילוב בין המסלולים עבור סכום הרכישה כך שנוצר פיזור סיכונים לאורך שנות ההחזר. פירוט המשכנתאות של בנק אגוד הוא:

תשלומי ריבית: המרכיב העיקרי בעלות של הלוואות בנק איגוד וכל הלוואה אחרת, בנק אגוד מציע מסלולי משכנתא בריבית משתנה – על פי עוגן ריבית שנבחר מתוך כמה אפשרויות ובכל תקופה מוגדרת, ריבית קבועה, על בסיס ריבית הפריים, על פי ריבית הליבור שמתפרסמת בלונדון ורלבנטית למשכנתאות צמודות מט"ח.

תשלומי הצמדה: מעבר לריבית יתכן מרכיב של הצמדה לקרן המשכנתא, מרכיב שמוסיף ומשנה את גובה ההחזר החודשי. בנק אגוד מציע מסלולים עם הצמדה וכאלו ללא הצמדה למדד או לפרמטר אחר. מסלולי ההצמדה כוללים בדרך כלל הצמדה למדד המחירים לצרכן על מנת לשקף לקרן ערך כספי ריאלי, יש משכנתאות צמודות מט"ח שבהן ההצמדה היא לשער יציג של מט"ח כלשהו (דולר או אירו לרוב).
שיטות החזר: פירעון המשכנתא יכול להיעשות בכמה דרכים ועל פי כמה שיטות.

הדרך הנפוצה ביותר היא על פי "לוח סילוקין שפיצר" שבו מחזירים בכל חודש תשלומי קרן וריבית, אפשרויות נוספות הן הלוואת בלון שבה משלמים בכל חודש רק ריבית והצמדה ובסיום התקופה החזר מלא של הקרן או הלוואת גרייס שבה לא משלמים החזרים במשך תקופה מוגדרת.

הלוואות בנק איגוד – מימון רכב

פתרונות המימון לרכישת רכב מבחינת הלוואות בנק איגוד הם עבור רכישת רכב חדש באופן כללי, הבנק מעניק עד 80% מימון על פי שווי הרכב (עד תקרה מסוימת) לתקופה של חמש שנים כאשר הריבית המינימאלית היא ריבית פריים פלוס 0.25%. ההלוואה מצריכה תשלום עמלות ראשוניות והעמדת ביטחונות לדרישת הבנק – לרוב שעבוד הרכב מן הסתם.

כמו כן, הלוואות לרכישת רכב בבנק איגוד כוללות גם שיתופי פעולה עם יבואני הרכב בישראל בתנאי מימון מגוונים.

הלוואות בנק איגוד – סטודנטים

הבנק מציע הלוואות לסטודנטים למימון שכר לימוד או הוצאות מחייה בתקופת הלימודים.
•    פריסת תשלום שובר שכר לימוד ל-3 חודשים ללא ריבית
•    הלוואת שכר לימוד מלאה ל-6 שנות החזר
•    הלוואת בלון לשכר לימוד, 3 שנים משלמים רק ריבית ולאחר מכן מתחילים להחזיר את הקרן.
•    מימון שכר דירה עם החזר חודשי מקסימאלי של 500$

הלוואות בנק איגוד – לכל מטרה

אלו הלוואות על בסיס הפריים, לתקופה של עד 5 שנים ועד סכום של 50,000 ש"ח באישור מהיר ופשוט – החזרי קרן וריבית חודשיים.

הלוואות בנק איגוד – ליסינג

בנק אגוד מחזיק חברת בת מתחום הליסינג, מספקת פתרונות מימון לרכישת רכב או כל ציוד אחר. בהלוואת ליסינג הלקוח משלם מקדמה, תשלומים חודשיים לתקופה מוגדרת ובסיומה תשלום סופי לרכישת הרכב או הציוד – כאשר יש אפשרות להחליף לדגם חדש ולהמשיך לשלם בכל חודש. מסלולי הלוואות בנק איגוד בשיטת הליסינג הם: ריבית קבועה וצמוד למדד, על בסיס הפריים, בריבית שקלית קבועה ללא הצמדה.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים