הלוואת בלוןלצד מסלולי הלוואות סטנדרטים יחסית ומוכרים יותר, קיים מסלול הלוואה שמוצע ללקוחות על ידי רוב הבנקים והמוסדות הפיננסיים שעוסקים במתן הלוואות אך משום מה נחשב פחות נפוץ. אנשים רבים שלוקחים הלוואה פרטית לא מכירים אותו והגוף המלווה לא תמיד יציע אותו כמסלול אפשרי – מסלול זה הוא הלוואות בלון.

הסיבות לכך שמסלול של הלוואות בלון הוא פחות נפוץ נעוצות גם במהותו ובעובדה שאינו מתאים מבחינה פיננסית לכל אחד וגם מפני שבמקרים רבים הגופים המלווים לא מציעים אותו בקלות ללקוחותיהם כי רמת הסיכון יכולה להיות גבוהה יותר ביחס למסלולים אחרים וכי המסלולים האחרים עשויים להיות רווחיים יותר עבורם.

חישוב הלוואת בלון

הלוואות בלון / גרייס / גישור – שמות שונים לאותו סוג הלוואה

כאשר לווים שומעים שמות מסלולים ושיטות החזר של הלוואות בלון, הלוואות גריס או הלוואות גישור אלו למעשה שמות זהים לאותו סוג של הלוואה ושיטת החזר. הלוואות בלון הן הלוואות גמישות יותר מבחינת אופן החזר הסכום, הריבית ומרכיבי ההחזר הנוספים, הגוף המלווה מבצע למעשה הפרדה בין הקרן – סכום ההלוואה עצמו, לבין תוספות הריבית וההצמדה שקובעות את עלות ההלוואה עצמה.

הלוואות בלון מציעות ללווים את האפשרות האטרקטיבית לשלם בכל חודש רק את הריבית וההצמדה, רק את הריבית או לא לשלם כלל החזרים חודשיים ואת יתרת הסכומים שיש לשלם להחזיר בסיום תקופת ההלוואה בצורת תשלום אחד או שניים. לכן הלוואות בלון נקראות גם הלוואות גרייס, גרייס מהמשמעות האנגלית של "ארכה" או "חסד" – המלווה נותן ללווה ארכה בביצוע ההחזרים לתקופת זמן מוגדרת מראש.

לעתים הלוואת בלון נקראת גם הלוואת גישור, כי היא מיועדת ללווים שצריכים כרגע כסף לביצוע עסקה כלשהי אך הם צפויים לקבל סכום כסף גדול לכיסוי ההלוואה או חלקה לאחר תקופה מסוימת מוגדרת מראש – למשל רכישת דירה חדשה לפני קבלת כסף על מכירת דירה קודמת במסלולי משכנתאות שהן הלוואות בלון.

פירוט מדויק של שיטות ההחזר בהלוואות בלון

הלוואות אלו אינן אפשריות ללווים עבור מימון כל סוג של עסקה אלא הלוואות בלון מוצעות על ידי הגופים המלווים עבור הלוואות ספציפיות כמו משכנתאות, הלוואה לרכישת רכב, הלוואות לסטודנטים וכדומה – בהתאם לשיקול הדעת של הגוף המלווה. אפשרויות ההחזר העומדות לבחירת הלווים במסלולי הלוואות בלון (שוב, על פי הגדרת המלווה) הן:
– החזרים חודשיים של הריבית על קרן ההלוואה והפרשי ההצמדה על הקרן.
– החזרים חודשיים רק של הריבית על הקרן.
– ללא החזרים חודשיים כלל ותשלום סופי חד פעמי של קרן ההלוואה בתוספת כל הריבית והפרשי ההצמדה – מסלול נדיר יחסית.

בכל אחת אפשרות של הלוואות בלון ההלוואה יכולה להיות צמודה למדד או ללא הצמדה והריבית על פי סוגי הריבית הנפוצים בשוק ההלוואות.

מתאים לעתידים לקבל סכומי כסף משמעותיים

בחירה באפשרות של הלוואות בלון מתאימה בעיקר עבור לווים שיודעים כי הם אמורים לקבל סכום כסף משמעותי שיוכל לשמש לפירעון ההלוואה שקיבלו בזמן מסוים בעתיד – לרוב לתקופות קצרות יחסית. כך, הלווים יכולים לקבל מימון וסיוע בזמן שאין להם את ההון הדרוש לשם ביצוע עסקה ולפרוע את ההלוואה בתשלום אחד לאחר קבלת הכסף. הכספים שיתקבלו הם לרוב ממכירת נכס כלשהו, שחרור קופת גמל, קבלת ירושה וכדומה, מקרים מסוימים הגוף המלווה ידרוש אימות של הכסף שצריך להתקבל על מנת לאשר הלוואות בלון.

הריבית על הלוואות בלון היא לעיתים נמוכה לעומת מסלולים אחרים, בעיקר אם יש ודאות לגבי קבלת הכסף בסיום התקופה.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים