הלוואה על חשבון הפנסיהבעבר, הדרך היחידה כמעט לקבל הלוואה הייתה לגשת לסניף הבנק, לשוחח עם הפקיד ולקוות לטוב. אפשרויות נוספות לא היו קיימות. עם השנים הלך שוק האשראי והשתכלל. מלבד הבנקים ישנם גופים רבים נוספים שמוכנים לאשר הלוואות לכל דורש, כך הן לפחות מפרסמות בכלי התקשורת.

למעשה, כדי לקבל הלוואות כאלה, צריך לעמוד בבדיקות מחמירות ולעיתים לספק גם ביטחונות וערבויות. דרך נוחה לקבל הלוואה, שלא באמצעות הבנק, ובדרך כלל גם בלי צורך לספק ביטחונות, היא על ידי פניה לחברות המנהלות את קרנות הפנסיה השונות.

הלוואות על חשבון הפנסיה

למי פונים?

ראשית חשוב להדגיש שהזכאות להלוואה על חשבון הפנסיה מתקיימת רק בחברה המנהלת את כספי הפנסיה של העמית שזקוק להלוואה.

גם זאת, רק לאחר שהוא צבר וותק מסוים כעמית (בדרך כלל לפחות 3 שנים). שנית, חשוב לציין שהגופים הפנסיוניים מוגבלים בסכומי הכסף שהם יכולים להעניק לעמיתים, כך שישנו סיכוי שלא כל בקשה להלוואה תזכה לתשובה חיובית, על כל פנים – לא במלואה.

בין הגופים שמעניקים הלוואות מסוג זה ניתן לציין:

  • גופים המנהלים קרנות פנסיה ישנות וחדשות.
  • חברות ביטוח המנהלות ביטוחי מנהלים.
  • חברות המנהלות קופות גמל.

איך מגישים בקשה?

כדי להגיש בקשה לקבלת הלוואה על חשבון כספי הפנסיה יש צורך למלא טפסים מתאימים ולצרף מסמכים בהתאם לנהוג בחברת הביטוח, בקרן הפנסיה או בקופת הגמל.

על פי רוב יתבקש מגיש הבקשה לצרף לטפסים המלאים גם צילום ברור של תעודת זהות, אישור על קיום חשבון בנק או המחאה מבוטלת, וכן תלוש משכורת עדכני.

ישנן חברות שדורשות, בנוסף לכך, גם את חתימתו של בן או בת הזוג על טופס הבקשה.

האם זה משתלם?

התשובה האם הלוואה מסוג זה משתלמת או לא תלויה בכמה גורמים:
1. קיום חלופות חלק מהפונים לקופת הפנסיה בבקשה להלוואה ניצלו את כל מסגרת האשראי בבנק בנוסף להלוואות בנקאיות. במידה וגם גופים אחרים לא אישרו את זכאותם להלוואה, פנייה לקופת הפנסיה היא המוצא האחרון שלהם. מי שעומדות לפניו כמה חלופות, כדאי לו להשוות ביניהם. עם זאת, הריבית המבוקשת על ידי קרנות הפנסיה לא נחשבת לגבוהה באופן חריג.
2. יכולת מיקוח אין כוונתנו ביכולת מיקוח אל מול קופות הפנסיה כי אם אל מול גופים פיננסיים אחרים. ככלל, הריבית המבוקשת על ידי קופות הפנסיה איננה ניתנת למיקוח, וזאת משום שהלוואות אלה אינן מקור משמעותי לרווח עבורן. כדאי להשוות את הריבית שמבקשת קופת הפנסיה לעומת זו המבוקשת בגופים פיננסיים אחרים.

ללא ביטחונות

אחד היתרונות החשובים שטמונים בהלוואות מקופות פנסיה ומקופות הגמל נעוצה בדרישה לביטחונות.

הלוואות רגילות, כגון הלוואה לרכב, הלוואת משכנתא, הלוואות בנקאיות רגילות ואפילו מסגרת עובר ושב, מחייבות העמדת ביטחונות לטובת הגוף המלווה.

בין הביטחונות הנפוצים קיימים חסכונות, דירת מגורים, רכב, תיק ניירות ערך, ערבים ושטרות חוב.

במקרה של הלוואה על חשבון קופת הפנסיה אין צורך לספק ערבים או כל ערובה או ביטחון אחר לקיום התשלום החודשי. הסיבה לכך היא שהכספים הצבורים בקרן הפנסיה הם הביטחון הנדרש. מי שלא עומד בתשלום החודש לוקח על עצמו סיכון.

יש חסרונות

החיסרון העיקרי בלקיחת הלוואה מסוג זה טמון במשמעות הכספית של חוסר יכולת לעמוד בהחזר. לעומת הלוואה רגילה, שבה פיגור בתשלום החודשי כולל ריבית פיגורים (גבוהה למדי), הרי שבהלוואה שאנו דנים בה יש אלמנט נוסף וייחודי.

פיגור שמחייב את קרן הפנסיה להשתמש בכספי הפנסיה לכיסויו מביא לא רק לגביית ריבית פיגורים, אלא גם להתערבות רשויות המס.

כידוע, לפי התקנות אסור לפדות את החסכנות הפנסיוניים לפני מועד היציאה לפנסיה. פירעון פיגור באמצעות כספי הפנסיה דינו כדין משיכה לפני המועד. בתוך שכשזה, הפירעון כרוך בתשלום מס כבד של 35 אחוזים.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים