הלוואה מקופת גמלמרבית האנשים משתמשים בהלוואות מסוגים שונים. אם מסתכלים על הלוואות במובן הרחב ביותר של המילה, ניווכח שאפילו אנשים שבטוחים שהם לא צרכני הלוואת, הם למעשה כאלה.

הלוואת משכנתא, מימון לרכב בליסינג, הלוואות מבנקים ומגופים חוץ בנקאיים, רכישה בתשלומי קרדיט בכרטיס האשראי ואפילו משיכת יתר (אוברדרפט), כולם הלוואות נושאות ריבית.

סוג נוסף של הלוואה, שאליו נייחד את המאמר, הוא הלוואה ששייכת לתחום ההלוואות החוץ בנקאיות. מדובר בהלוואה מקופת גמל. הלוואה מקופת גמל מחייבת עמידה בכמה תנאים, אבל מצד שני – יש לה כמה יתרונות חשובים.

חישוב הלוואה מקופת גמל

תנאי סף להלוואה מקופת גמל

כדי לקבל הלוואה מקופת גמל, יש צורך ברור שהלווה יהיה בעל קופת גמל. אבל, גם מי שיש לו קופת גמל קיימת (ולעיתים גם קרן השתלמות), חייב לעמוד בכמה תנאים נוספים.
1.    ותק מינימאלי מרבית חברות הביטוח והגופים הפנסיוניים שמתפעלים קופות גמל, דורשות וותק מינימאלי של החוסך בקופת הגמל.
2.    היסטוריה פיננסית מנהלי קופת הגמל יסרבו, בדרך כלל, להעניק לעמית (חבר בקופת הגמל) הלוואה, במידה והם סבורים שהיסטוריה הפיננסית שלו לא תקינה. לדוגמא – קיום של עיקול קיים או עיקול בעבר, על קופת הגמל של הלקוח, תימנע את האפשרות לקבלת הלוואה מקופת הגמל.
3.    הגשת בקשה כדי שקופת הגמל תדון בבקשה לקבלת הלוואה, יש צורך להגיש בקשה מפורטת. מדובר בכמה טפסים, שיש למלא באופן מדויק ומפורט. אל הטפסים המלאים יש לצרף מסמכים שונים, כגון כתב התחייבות מעסיק, טופס של הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק, צילום תעודת זהות ועוד.

מגבלות

גם כאשר עומדים בתנאי הסף, ישנם מגבלות שונות בקבלה של הלוואה מקופת הגמל או הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות. המגבלות העיקריות הן אלה:

  • תקרה סכום ההלוואה המצטבר שיכולות קופות הגמל להעניק ללקוחותיהן יחד, תלוי בסך הנכסים הכלליים שצבר מנהל הקופה. משמעות הדבר היא שאם העניקה קופת גמל מסוימת סך כולל של הלוואות שמתקרב לתקרה של סך הנכסים, היא עשויה לסרב לבקשת ההלוואה.
  • סכום הסכום המקסימאלי שניתן לקבל מקופת הגמל תלוי בסכום שנצבר לזכות הלקוח. על פי רוב תעניק קופת הגמל סכום הלוואה שהוא אחוז מסוים מהסכום שנצבר בקופה של הלקוח. חשוב לציין שגם אם הלקוח צבר סכום גבוה מאוד, מנהלי קופות הגמל אינם מעניקים סכומים גבוהים. התקרה ללקוח היא, בדרך כלל, כמה עשרות אלפי שקלים ולא יותר.
  • תקופה תנאי ההלוואה מקופת הגמל טובים יותר ממרבית ההלוואות הבנקאיות. יחד עם זאת, חלק מתנאי ההלוואות אינן ניתנות למשא ומתן. תקופת ההלוואה למשל, אינה ארוכה במיוחד, והיא יכולה לנוע בין חודשים ספורים לכמה שנים.

ריבית ועמלות

היתרון הגדול של הלוואה מקרן השתלמות טמון בתנאי הריבית והעמלות. ניתן לומר ברמה גבוהה של וודאות, שהלוואה מקופת גמל או קרן השתלמות היא הלוואה משתלמת.

הריבית תהיה נמוכה ממרבית ההלוואות הבנקאיות, בייחוד כשלוקחים בחשבון שבבנק כרוכות ההלוואות גם בעלויות נוספות כדון פתיחת תיק, דמי אשראי וכיוצא באלה.

לא מעמיסה על האובליגו

יתרון נוסף של הלוואה מקופת גמל היא העובדה שלא מדובר בהלוואה בנקאית.

אי לכך, גם לקוחות שהבנק מסרב להעניק להם הלוואה, בשל חוסר בביטחונות או בשל אובליגו גבוה, יכולים לנסות את מזלם אצל קופת הגמל שלהם.

הקופה היא הביטחון 

בחלק מההלוואות הבנקאיות דורשים הבנקים ביטחונות. בטחונות אלו יכולים להיות שיעבוד של חסכונות או החתמת ערבים.

הלוואה מקופת גמל איננה מצריכה שיעבוד של חסכונות, ועובדה זו הינה יתרון גדול.

כספי העמית מהווים, עבור הקופה, ביטחון פיננסי, אך לעיתים עשוי מנהל הקופה לדרוש גם החתמת ערב.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים