הלוואות למגזר הערביהמגזר הערבי, כאשר מבחינות רבות מגזר זה כולל גם אוכלוסיות כגון הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים, מהווה חלק ניכר ומהותי מהאוכלוסייה הישראלית ומהמשק המקומי.

רבות דובר על החשיבות שבשילוב מוגבר של  המגזר הערבי בשוק העבודה – בצורה שתתרום רבות למגזר עצמו ולכלכלה כולה כמובן. אך מעבר לפעולות ממשלתיות שונות ופעילויות של גופים חברתיים שונים, התחום הפיננסי מהווה גורם קריטי לשיפור מצבו הכלכלי של המגזר הערבי ובכלל זה שיפור הכלכלה של המגזר.

לכן הנושא של הלוואות למגזר הערבי הוא אמיתי וקיים, למרות שעל פניו אנשים מהמגזר הערבי יכולים וצריכים להיות חשופים לאותו אשראי כמו יתר המדינה.

סגירת הלוואה למגזר הערבי
אין בכך שקיים נושא נפרד של הלוואות למגזר הערבי לומר באופן מוחלט כי יש הבדלה בין מתן האשראי למגזר זה לעומת מגזרים אחרים, אך מן הסתם ישנם הבדלים במודעות הפיננסית הכללית במגזר, בגישה לספקי אשראי וכן הלאה.

לכן גם הממשלה, ארגונים חברתיים וגם קרנות פילנתרופיות מציעים – כל אחד בדרכו לשיטתו – הלוואות למגזר הערבי וסיוע בצורות שונות לפרטיים ולצרכים עסקיים.

המצב המגזר הבנקאי

גם המגזר הערבי בישראל משתמש בשירותי המגזר הבנקאי מסחרי כמובן לצורכי ניהול חשבונות עו"ש, פיקדונות, הלוואות, השקעות ועוד. כמעט בכל הבנקים ובוודאי שבכל הקבוצות הבנקאיות ישנם לקוחות מהמגזר הערבי. אך בכל זאת ישנם שחקנים יותר חזקים במגזר זה לעומת אחרים, שחקנים הפועלים בישובי המגזר הערבי ואשר מכירים מקרוב את הצרכים והמאפיינים הפרטניים שלו.

בנקים אלו הם בעיקר שניים, בנק ערבי ישראלי שהוא חברת בת בבעלות מלאה של בנק לאומי ובנק מרכנתיל דיסקונט שהינו חברת בת בבעלות מלאה של בנק דיסקונט.

שני בנקים אלו פועלים באופן משמעותי במגזר הערבי, בנק ערבי-ישראלי פועל רק באזור זה ובעיקר בצפון ובמשולש ואילו מרכנתיל דיסקונט פועל גם בישובים אחרים אך בהחלטה אסטרטגית נכנס גם ליישובים ערבים והוא מנסה לפנות לקהל יעד זה באזורים רלבנטיים נוספים.

לכן מבחינת הלוואות למגזר הערבי שני בנקים אלו כמובן שמציעים פתרונות בנקאיים רבים ומותאמים למאפיינים ולצרכים של המגזר. הבנקים הללו, כמו גם האחרים בהיקפים מתנים כמובן, מציעים הלוואות לכל מטרה, הלוואות מהירות, הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים וכיוצא באלו. כולל אפשרויות למשכנתאות, דרך הבנקים שהם חברת האם וזהו מוצר פיננסי שאינו נפוץ במגזר הערבי.

תכנית SAWA

תכנית SAWA הפועלת מטעם קרנות קורת ומשרד התמ"ת מיועדת לנשים מהמגזר הערבי והבדואי והיא פועלת ממשרדים ברהט שבנגב וכרמיאל שבצפון.

ההלוואות הן במודל המיקרו פייננס ומוענקות ע"י בנק הדואר לשנה אחת. ההלוואות הממוצעות הן עבור 4,000 ש"ח, כאשר לאחר ההחזר ניתן לקבל הלוואה של עד 20,000 ש"ח. התכנית מיועדת לסיוע לעסקים זעירים ולקידום הנשים מאוכלוסיות אלו, בנוסף להלוואות היא כוללת מפגשים קבוצתיים לסיוע ותמיכה, ליווי של אשת מקצוע ועוד.

הלוואות למגזר הערבי – קרן קורת + המרכז היהודי ערבי – קרן סולם

מבחינת הלוואות למגזר הערבי, אחד הגורמים החשובים שיש להכיר היא פעילות משותפת של קרן קורת והמרכז היהודי ערבי, המרכז מתייחס לפעילות כ"קרן סולם". ההלוואות מוענקות על ידי בנק מרכנתיל דיסקונט, עד סכום של 150,000 ש"ח ולתקופה של עד 5 שנים.

הריבית על הלוואות אלו היא פריים + 2% ויש גרייס של 3 חודשים. מהות הסיוע היא ערבות על הלוואות למגזר הערבי אלו וללא צורך בהעמדת ביטחונות של הלווה עצמו – 50% קרן קורת + 50% ערבות המרכז היהודי ערבי. יש צורך בערבות אישית לש הלווה/יזם ולעיתים כן דורשים בטחונות נוספים.

 

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים