מהי הלוואה כנגד שעבוד?הלוואת כנגד שעבוד הן הלוואות המסופקות בתמורה לנכס כלשהו המשועבד לרשותו של הגוף המלווה. הנכס המשועבד עשוי להיות נכס נדל"ן כמו דירה, חלקת אדמה או חנות, וכן רכב או פריט אחר בעל ערך כספי גבוה.

הלוואה כנגד שעבוד דומה ליתר ההלוואות המוכרות כאשר ההבדל היחיד הוא בכך שהנכס המשועבד משמש תחליף לביטחונות הכלכליים הנדרשים על ידי הבנק, כגון דו"ח תנועות בחשבון ועדי ערבות.

לפיכך, הלוואות כנגד שעבוד דומות מאד למשכנתאות, המסופקות גם הן בעבור שעבוד של מקור הון עצמי כלשהו.

הלוואה כנגד שעבוד

הסבר מקדים על הלוואות

הלוואות הן חוזים כספיים הנחתמים בין המלווה והלווה על בסיס מטבע כלשהו, שבמסגרתם מקבל הלווה מהמלווה את סכום הכסף הדרוש לו, הקרוי "קרן", ואותו עליו להחזיר בתשלום אחד או בפריסת תשלומים.

החזר הקרן בפריסת תשלומים כרוך בתשלום ריבית, כאשר, על פי כלל, ככל שמשך תקופת החזר ההלוואה ארוך יותר הריבית צפויה להאמיר.

מועדי התשלומים וסכומיהם נקבעים בעת החתימה על ההלוואה ומעוגנים בטבלה המכונה "לוח סילוקין".

הלוואות לכל מטרה

הלוואות כנגד שעבוד ידועות יותר בשמן "הלוואות לכל מטרה" בשל מגוון המטרות שהן נועדו לקיים. במסגרת הלוואות אלו, מועבר מלוא סכום ההלוואה לחשבונו של הלווה והוא רשאי להשתמש בה כראות עיניו: לצורך החזר הלוואה קודמת, רכישת נכס, אירוע משפחתי, הוצאות לימודים, או כל מטרה אחרת.

שמן של הלוואות אלו עלול להטעות מעט משום שהגופים המספקים את ההלוואות מגלים עניין רב במטרת ההלוואה ומאשרים רק הלוואות שמטרתן נתפסת בעיניהן בהירה ושהסיכוי שיוחזרו גבוה.

תנאים אטרקטיביים

הלוואות לכל מטרה כנגד שעבוד נכס ניתנות בדרך כלל לתקופות של עד 25 שנים וניתן לחלקן בין מספר תנאי תשלום כגון: ריבית קבועה וריבית משתנה, קרן צמודה למדד וקרן בלתי צמודה וכיוצא הזה.

הריבית על הלוואות מסוג זה היא בדרך כלל נמוכה בהשוואה לאלטרנטיבות הקיימות בשוק. הלוואות לכל מטרה טומנות בחובן הטבה ייחודית נוספת בדמות פירעון מוקדם של יתרת הקרן או חלק ממנה, ללא צורך בתשלום עמלת פירעון מוקדם. גובהן של ההלוואות מגיע בדרך כלל עד 150,000 ₪.

כלי יעיל אך לא מנוצל

למרות כל היתרונות הקיימים בהלוואות כנגד שעבוד נכס רק מעטים מודעים לקיומן. אנשים שנטלו בעבר משכנתא לצורך רכישת דירה וטרם סיימו להחזיר את כספי הקרן והריבית, עשויים לנטול הלוואה נוספת, בסכום קטן יחסית כדי להקל על עצמם ולשדרג את תנאי המחייה שלהם.

הנכס שרכשו עשוי לשמש עבורם כקלף להשגת האישור על ההלוואה הנוספת ובכך להוות מקפצה לצבירת הון עצמי נוסף. שעבוד הנכס עשוי להיטיב גם עם אנשים שהבנקים מסרבים לאשר להם הלוואה משום שיתרת חשבון העובר ושב שלהם שלילית.

מכלול היתרונות שבהלוואות כנגד שעבוד הופך אותן לאופציה משתלמת במיוחד שיש לשקול ברצינות. נדמה שעובדת היותן אפיק הלוואות חדש יחסית הוא זה שמעכב את תפוצתן בציבור אך סביר להניח שברבות השנים אפיק זה ילך ויתעצם בהדרגה.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים