הלוואה חוץ בנקאית – מה צריך לדעתתחום ההלוואות החוץ בנקאיות בישראל פורח והוא כיום מקיף מאוד מבחינת אפשרויות ההלוואה ומבחינת הגופים שמציעים מימון חוץ בנקאי שכזה. אך עם כל היתרונות של התחום והגדלת התחרות מול הבנקים יש כמה דברים שעל הלקוח לדעת לפני קבלת סכום ההלוואה או חתימה על חוזה.

מחשבון, משקפיים ומסמכים - בדיקת אפשרויות לקבלת הלוואה

הכירו את אופציות ההלוואה

הדבר הראשון שכל אדם שמעוניין לקבל הלוואות חוץ בנקאיות צריך לעשות הוא לבחון את כל אפשרויות ההלוואה שעומדות לפניו. יש כאמור כמה גופים שמציעים הלוואות חוץ בנקאיות ולא מומלץ לבחור בהצעה הראשונה שמקבלים כי יכול להיות שניתן לקבל תנאים טובים יותר מגורם אחר. האפשרויות הנפוצות והמקובלות ביותר של הלוואות חוץ בנקאיות הן:

הלוואות מחברות כרטיסי האשראי:  הלוואות דרך חברת כרטיסי אשראי הן לרוב מהירות מאוד, ללא ערבים או בטחונות ועבר סכומים של עד 30,000 ש"ח לשלוש שנים.

חברות ביטוח: חברות הביטוח הן כיום גופים פיננסיים לכל דבר, ניתן לקבל מהן הלוואות חוץ בנקאיות על חשבון חיסכון פנסיוני כזה או אחר (פנסיה או קופת גמל). כאשר סכום ההלוואה נגזר מהסכום הצבור של החיסכון.

הלוואות מחברות מימון פרטיות: ישנן כמה חברות פרטיות מורשות ומוסדרות שמציעות הלוואות חוץ בנקאיות למגוון מטרות.

קרנות: אם מדובר על הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים אז ניתן לקבל הלוואות בתנאים טובים מקרנות מימון שונות או קרנות הון סיכון.

הלוואות פקטורינג: הלוואות פקטורינג הן הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים שמעניקות תזרים מזומנים על בסיס תשלומים עתידיים שהעסק אמור לקבל, כאשר גביית התשלום עוברת לגוף המלווה והרווח הוא ההפרש בין ההלוואה לתשלום הסופי.

ליסינג: ליסינג הוא פיתרון הלוואות חוץ בנקאיות שמאפשר רכישה ארוכת טווח של ציוד או רכבים לעסקים. משלמים תשלום ראשוני, תשלומים חודשיים ותשלום סופי אם רוכשים את הציוד.

לקחת הלוואות חוץ בנקאיות רק מגורמים מורשים

על מנת לספק הלוואות חוץ בנקאיות בישראל הגוף המלווה חייב אישור של משרד האוצר לפעילות כזו. לפני שלוקחים הלוואה או חותמים על מסמך כלשהו יש לבקש לראות את האישור הרלבנטי ולוודא שהוא אמיתי ותקף. הדבר בעיקר נכון לגבי חברות מימון פרטיות.

לקיחת הלוואות חוץ בנקאיות מגורמים לא מורשים יכולה להתברר כחתימה על חוזה בעייתי מול גורמים שעלולים לתת תנאים מוגזמים ולא הוגנים ושאר בעיות לא רצויות.

לוודא עבודה במסגרת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

בישראל יש חוק שמסדיר את התחום של הלוואות חוץ בנקאיות, החוק נחקק בשנת 1993 ומטרתו הגנה על הלווים. עיקרי החוק הם:
•    חובת גילוי של כל פרטי ההלוואה מראש ובחוזה כתוב.
•    קביעת רמות מרביות של הריבית האפקטיבית (הפרש התשלומים בין החזר סכום ההלוואה לסך כל התשלומים של הלווה) על ההלוואה וריבית הפיגורים – פי 2.25 מריבית בנק ישראל ועד חמישית מהריבית האפקטיבית בחישוב שנתי בהתאמה.
•    הגדרת מיהו מלווה ומיהו לווה חוץ בנקאי.

גורמים לא מקצועיים או גורמי הלוואות חוץ בנקאיות מהשוק האפור לא יפעלו לפי הגדרות החוק וזה עלול להביא לסיכונים רבים ועלויות גבוהות מאוד.

מה צריך להדליק נורה אדומה

דברים שצריכים להדליק אצל הלווים נורת אזהרה בכל הנוגע להלוואות חוץ בנקאיות הם:

  •  מסירת סכום ההלוואה במזומן ולא במשרד מסודר.
    •    סירוב לחתום על חוזה הלוואה מפורט או לספק עותק.
    •    דרישה לשעבוד נכסים לצרכי מתן ההלוואה.
    •    צ'ק ביטחון: לרשום צ'קים עם סכום מדויק ושם מדויק של המלווה ועם ההגבלות "לביטחון בלבד" ו"למוטב בלבד".

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים