הלוואות בצ'קיםהלוואות בצ'קים הן הלוואות לטווח קצר ובסכומים קטנים עד בינוניים המסופקים על ידי מוסדות פיננסיים שאינם בנקים. הלוואות אלו נכללות תחת קטגוריית "הלוואה לכל מטרה", כלומר הלוואות למטרות וצרכים מזדמנים, המסופקות בדרך כלל באופן מידי ודורשות פרוצדורה קלה במיוחד.

גובהן של הלוואת בצ'קים משתנה בין הגופים המלווים ונע בין 1,000 ₪ ל-150,000 ₪. את ההלוואות ניתן לבקש ולנטול בכמה ערוצים: בסניפי הגופים המלווים, באתרי האינטרנט שלהם, ובשירות המענה הטלפוני.

התייעצות בני שני פרטנרטים לגבי הלוואות בצ'קים

פרוצדורה נוחה במיוחד

הלוואת בצ'קים מאושרות בדרך כלל לאחר עמידה בדרישות בסיסיות למדי. ברוב המקרים, אין צורך להציג בפני הבנק מסמכים המעידים על ביטחונות כלכליים ונוטל ההלוואה לא נדרש להביא עמו עדים שיערבו להלוואתו.

שתי ההקלות המשמעותיות הללו יוצרות הבדל משמעותי ממסגרת התנאים הנדרשים לשם נטילת משכנתא או הלוואות בסכומים גדולים יותר.

במקום דרישות אלו, הגופים שמספקים הלוואות בצ'קים מבקשים בדרך כלל מקדמי ביטחון מקלים כמו הצגת דו"ח תנועות בחשבון עבור החודשים שקודמים להלוואה, בדיקת מהימנותם של הצ'קים שניתנו בעבר וכיוצא בזה.

החזר ההלוואה באמצעות צ'קים

עם החתימה על ההלוואה, מקבל נוטל ההלוואה את מלוא הסכום בצ'ק הניתן לפירעון מידי. בתמורה, חותם הלווה על מספר צ'קים דחויים, אשר מועדי פירעונם נקבעים בינו ובין הגוף המלווה בלוח הסילוקין של ההלוואה. לוח סילוקין הוא טבלה המפרטת את מועדי ההחזרים של ההלוואה ואת סכומם.

הלוח מבחין בין שני סוגי ההחזרים – החזר קרן ההלוואה הנפרסת לתשלומים והחזר הריבית על הקרן שנקבעה במועד החתימה על ההלוואה.

האיום הגדול של הלוואות בצ'קים

עד כה, נראה כי הלוואות בצ'קים הן הכלי המושלם להשגת סכום בינוני של כסף; הן מסופקות באישור מידי ולאחר פרוצדורה פשוטה ומהירה למדי והן מוחזרות בפריסת תשלומים נוחה.

אז מה הוא הסיכון? הסיכון המשמעותי הכרוך בנטילת הלוואת בצ'קים, הוא אי-עמידה במועדי הפירעון המסוכמים מראש. כל צ'ק שיוחזר ללווה בשל יתרה שלילית בחשבונו, יגרור תשלום של ריבית פיגורים – ריבית המוטלת על נוטל הלוואה שלא עמד במועדי תשלום החוב שלו לאחר פסיקה של בית המשפט.

ריבית הפיגורים היא ריבית גבוהה מאד שמטרתה להאיץ בבעל החוב, אך לעתים היא רק מגבירה את הנטל והופכת את החזר הלוואה לפחות ופחות מציאותי.

הבעיה מחריפה עוד יותר, מכיוון שעל הלוואות בצ'קים מוטלת ריבית פיגורים גבוהה בהרבה מריבית הפיגורים שמוטלת ביתר ההלוואות וזאת משום שהיא מחושבת על בסיס כל יום ויום של חריגה ממועד הפירעון. אם נוטל הלוואה לא עומד בהחזר הקרן וריבית הפיגורים, הוא עלול להיתקל בהוצאה לפועל.

איך מתמודדים עם האיום?

כמו בכל הלוואה, הדבר החשוב ביותר לפני נטילתה הוא תכנון קפדני. כדי למנוע מצב של אי-עמידה במועדי הפירעון של הצ'קים, על נוטל ההלוואה לבצע הערכה מדויקת של יכולותיו הכלכליות.

לשם כך, ניתן להיוועץ ביועץ הלוואות או במחשבונים לתכנון משכנתא הפרוסים ברחבי האינטרנט. בכל אופן, חשוב מאד לבסס את החישובים על ציפיות ונתונים סבירים, כמו למשל גודל הנתח שניתן לגזור מההכנסה החודשית.

בעזרת תכנון נבון והתנהלות כלכלית בריאה, הלוואה בצ'קים עשויה להוות פתרון נח עבור לווים הזקוקים לסכום כסף קטן או בינוני באופן מידי ובאפשרותם להחזיר את ההלוואה תוך זמן קצר.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים