הלוואות Back to backהלוואה בק-טו-בק היא הלוואה המשמשת ככלי להפחתת מס רווחים המוטל על בעלי חברות או בעלי מניות בחברות. ההלוואה מאפשרת לבעלי חברות, שיש המחויבים בתשלום מס רווחי הון, להפחית ולפעמים אף לאפס את יתרת החוב שלהם.

כדי להבין מהי בדיוק עושה הלוואת בק-טו-בק ננסה לעמוד קודם כל על שורש הבעיה שלמענה היא נוצרה.

לחיצת יד על סגירת הלוואה

מיסוי על משיכת רווחים מחברה

על חברות בישראל מוטלים שני סוגי מס: המס הראשון הוא מס חברות בשיעור של 25% המוטל על רווחי החברה והמס השני הוא מס רווחים בשיעור של 25% המוטל על הכספים המועברים לבעלי ההון של החברה בתור דיבידנד.

למשל, על חברה עם מחזור שנתי של מיליון ₪ מוטל מס בגובה 25% המסתכם ב-250,000 ₪ ועוד מס בגובה 25% על הדיבידנד (750,000 ₪) שמסתכם ב-187,500 ש"ח. סכום שני המסים גם יחד מגיע ל-430,750 ₪ המהווים 43.5%(!) מכלל רווחי החברה.

על מנת להתמודד עם אחוזי המס העצומים הללו פותחו מספר שיטות המבטלות את חובת תשלום המסים ומקטינות את גובה המס בעשרות אחוזים.

הפתרון המקובל לבעיה

הפתרון האולטימטיבי להפחתת שיעורי המס הוא נטילת הלוואה מהחברה עצמה על ידי בעלי החברה או אחד מעובדיה שברשותו מניות בחברה.

כספי ההלוואה מועברים לנוטל ההלוואה במקום חלקו בדיבידנד. בדרך זו, הכסף לא נחשב כהכנסה אלא ככספי ההלוואה והחוק לא מחייב להצהיר עליו מס.

כדי להילחם באפשרות הקוסמת הזאת, הטילה רשות המסים על אדם הנוטל הלוואה מחברה ריבית בגובה של 4% בתוספת הצמדה למדד מחירי הצרכן.

במקרים אחרים, טענה רשות המסים שההלוואה נחשבת כהכנסה וחייבה עליה תשלום מס רגיל של 25%.

שיטת ה-Back to Back

הלוואת הבק-טו-בק היא למעשה פיתוח של הפתרון שהזכרנו. הבעלים או העובד שנטל את ההלוואה מהחברה מחזיר אותה לחברה באמצעות שימוש בהלוואת בק-טו-בק.

כלומר, נוטל ההלוואה לוקח הלוואה חדשה מהבנק ומעביר את כספי ההלוואה לחשבון הבנק של החברה. בתום פעולה זו, יש לחברה פיקדון בנקאי המשמש כערבות להלוואה.

הריבית על ההלוואה הבנקאית נמוכה בהרבה מהריבית שמוטלת על ידי רשות המסים ובעלי החברה יוצא נשכר מכך. בדרך זו ניתן לחסוך את 25 אחוזי המס המוטלים על הדיבידנד. למרות שהפתרון נשמע מסובך ניתן לבצע אותו בפשטות ובמהירות.

פתרונות אלטרנטיביים

ישנו פתרון אפשרי נוסף למשיכת הכספים ללא תשלום מס רווחים והוא לרשום את החברה כ"שותפה". משמעות הדבר היא שהחברה ובעליה הם שותפים וכך רווחיהם משותפים זו לזה.

העברת כספים מהחברה אל הבעלים תירשם כמשכורת חודשית ועל כן תיכלל בהוצאותיה של החברה, תחת "הפסדים", שהם גם הפסדיו של הבעלים מתוקף היותו שותף של החברה.

בדרך זו, הבעלים מקבל את רווחיו כמשכורת אך היא נחשבת כהפסד ולכן אינו צריך לשלם עליה מס. רשות המסים מתייחסת להתנהלות כזו כאל "תכנון מס אגרסיבי" ולעתים אף תובעת תשלום מסים על כספים שמועברים בדרך זו.

ישנו פתרון נוסף אך פחות שכיח והוא העברת כספי הבעלים כמענק פרישה,הפטור מדיווח הכנסה ותשלום מס מתוקף היותו מענק.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים