הלוואה או משכנתאכאשר יחידים או משפחות מעוניינים לבצע רכישה, אך אין להם אמצעי המימון המתאמים, עומדות בפניהם כמה אפשרויות לפתרון. אפשרות אחת, היא לוותר על הרכישה.

אפשרות שנייה – לגייס כספים ממקורות שונים. בין האפשרויות הנפוצות ביותר, עבור משקי בית, לגיוס כספים באופן מיידי, על חשבון הכנסות עתידיות, אפשר למצוא את ההלוואה וכן את המשכנתא.

בין שתי אפשרויות מימון אלה יש כמה נקודות דמיון וכן כמה הבדלים מהותיים. הבדלים אלה יכולים לעזור בהחלטה באיזה אפיק של מימון כדאי לבחור.

ישיבה בין רואי חשבון לגבי מה כדאי לקחת - הלוואה או משכנתא

Young businesspeople having a business meeting at coffee table

מטרת הרכישה

אמצעי מימון שונים נועדו, מעצם טבעם, לענות על צרכים שונים. כך גם הלוואות ומשכנתאות. כאשר מדובר על משכנתא, ניתן להצביע על שתי מטרות עיקריות –  רכישת דירה או כל מטרה אחרת.

  1. רכישת דירה מרבית נוטלי המשכנתאות בישראל הן משפחות שמבקשות לרכוש דירת מגורים או בית פרטי.
  2. מטרות אחרות לעיתים, ניתן לקבל משכנתא, כאשר מדובר במטרות שאינן רכישת בית או דירה. לצורך כך, יש צורך בדירה, בית או קרקע שניתן לשעבד לבנק.

הלוואות רגילות נועדו לרכישות אחרות כגון כיסוי מינוס, הלוואה לחגים, רכישת רכב ועוד.

סכום ההלוואה

בין שמדובר במשכנתא לרכישת דירה, ובין שמדובר בהלוואת משכנתא שנועדה למטרות אחרות (הלוואה שנקראת "משכנתא לכל מטרה"), קיים שוני מהותי בינה לבין הלוואה רגילה.

קשה לדבר על סכום מקובל במשכנתא או על סכום מקובל בהלוואות, משום שיש שוני רב בין דירות שונות, רכישות שונות, וגובה הסכום שהלווה מבקש לגייס. אבל באופן כללי, ניתן לומר שמרבית המשכנתאות בישראל עומדות על כמה מאות אלפי שקלים.

הלוואות רגילות, לעומת זאת, ניתנות, כמעט תמיד, בסכומים קטנים הרבה יותר.

תקופת ההלוואה

מכיוון שסכום הלוואות משכנתא גבוה הרבה יותר מזה של הלוואה רגילה, גם תקופת ההלוואה (המכונה גם פריסה) שונה באופן מהותי.

משכנתאות ניתן לפרוס לאורך תקופה ארוכה שיכולה לכלול את מרבית חייו הבוגרים של הלווה. לווה שלוקח משכנתא בגיל שלושים, למשל, יוכל לקבל הלוואת משכנתא לעשרים וחמש ואפילו לשלושים שנה. הפריסה הארוכה מאפשרת לשמור על רמת חיים טובה וגם לשלם את המשכנתא בקביעות.

לעומת זאת, הלוואה רגילה לא ניתנת, על פי רוב, לתקופות ארוכות שכאלה. במערכת הבנקאית וגם החוץ בנקאית, מקובלות מאוד הלוואות לארבע שנים ואפילו לתקופות קצרות יותר.

למרות זאת, ניתן לפעמים לקבל אישור להלוואות לתקופות ארוכות יותר של שמונה ואפילו של עשר שנים. חשוב לציין שההלוואות הארוכות יותר, אינן נפוצות.

ביטחונות

הבדל משמעותי נוסף בין הלוואה רגילה להלוואת משכנתא הוא נושא הביטחונות. הבנק לא מאשר אף סוג של הלוואה בגלל העיניים היפות של הלווה.

הענקת הלוואה ניתנת בתמורה לריבית שאותה הבנק מרוויח. אבל, אם הבנק רוצה להרוויח, צריך לזכור שהוא גם מגן על עצמו מפני אפשרות של הפסד.

ההגנה הזאת נעשית באמצעות ביטחונות, אשר מבטחים את הכסף שהבנק היה מוכן להלוות.

  1. בטחונות במשכנתא בהלוואת משכנתא יש כמה סוגי בטחונות, אשר העיקרית מביניהן היא הטלת שיעבוד על הבית. משמעות הדבר היא שהלווה לא יוכל למכור את הבית ללא אישור הבנק. משמעות נוספת היא שבמידה והלווה לא ישלם את המשכנתא לאורך תקופה ארוכה, הבנק עשוי לממש את הבטוחה, כלומר למכור את הבית לצורך כיסוי החוב.
  2. ביטחונות בהלוואה בהלוואות רגילות, ישנם כמה סוגי בטחונות שהבנק עשוי לדרוש. הביטחונות הנפוצים הם שיעבוד נכסים פיננסיים (פיקדון, תוכנית חיסכון), או החתמת ערב.

רגולציה וחקיקה

ההבדל האחרון שנדבר עליו, בין הלוואה רגילה לבין משכנתא הוא התערבות המדינה. הן משכנתא והן הלוואה ניתנות רק לאחר קבלת החלטה בנקאית, שכוללת שיקול דעת נרחב.

יחד עם זאת, במשכנתא, לעומת הלוואות רגילות, ישנן חוקים ותקנות שלטוניות משמעותיים יותר, שעשויים להשפיע על סכום המשכנתא, על הרכב המשכנתא, ואפילו על האפשרות לקבלת משכנתא.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים