בנקאי או חוץ בנקאי?שוק המימון בישראל הוא רחב מאוד ומגלגל עשרות מיליארדי שקלים בשנה, הן למגזר הפרטי והן למגזר העסקי. אנשים וגופים כיום מקבלים מימון לכל דבר שהוא, החל במימון לבניית פרויקטים אדירים ועד מימון פרטי לתשלום על חופשה בחו"ל או רכישת טלוויזיה חדשה ואיכותית. אך מתי עדיף לפנות לקבלת מימון חוץ בנקאי ולא לפנות לבנקים למימון בנקאי רגיל?

אדם בודק אופציות של הלוואה בנקאית ולא בנקאית

כאשר תנאי ההלוואה זולים יותר

הסיבה הראשונה להעדיף פתרון מימון חוץ בנקאי על פני מימון בנקאי היא כלכלית נטו, אם ההלוואה זולה יותר מהספק החוץ בנקאי לעומת הבנקים אז היא עדיפה, בפשטות. הלוואות תמיד יכללו ריבית, לעיתים יש הצמדה למדד או לפרמטר כלשהו, יכולות להיות עמלות לקבלת ההלוואה וכמובן שתנאי ההחזר משתנים מבחינת תקופת ההלוואה, גמישות וכדומה. לכן אם בחישוב כלכלי העלות הסופית של החזר ההלוואה זולה יותר באחד מהפתרונות שנבחנו אז זהו לרוב הפתרון המועדף.

למשל, הלוואות לעסקים מקרנות מימון ממשלתיות או פילנתרופיות כמעט תמיד יהיו אטרקטיביות יותר מאשר הלוואות בנקאיות. או הלוואות על בסיס חסכונות פנסיוניים ומימון באמצעות חברות ביטוח למיניהם יהיו במקרים רבי אטרקטיביים יותר לעומת הלוואה בנקאית בגלל הסיכון הנמוך של חברת הביטוח בהלוואות אלו.

שמירה על מסגרת אשראי ואובליגו בנקאי

מימון חוץ בנקאי הוא אפשרות עדיפה כאשר הלקוח חרג ממסגרת האשראי הבנקאית שלו או שהוא יחרוג ממנה עם נטילת הלוואה נוספת, או לחלופין אם עסק לא רוצה להגדיל את רמת האובליגו שלו (היקף ההתחייבויות הבנקאיות). בשני מקרים אלו פנייה לגורם מימון חוץ בנקאי לא תשפיע כלל על היקף האשראי או ההתחייבויות כלפי הבנק ותאפשר קבלת מימון נוסף.

חשוב לציין כי אם הלקוח הגיע למגבלת מסגרת האשראי שלו בבנק אז לא רק שהבנק לא ירצה להעניק לו אשראי נוסף אלא שעל פי הגדרות החוק אסור לו לעשות כך, ולגבי עלייה באובליגו הבנקאי, מצב זה יכול אולי לאפשר קבלת אשראי נוסף אך לרוב בתנאים הרבה פחות אטרקטיביים מפאת הגדלת הסיכון לבנק.

הגדלת אפשרויות המינוף של עסקים

מינוף פיננסי מאפשר לעסק לבצע השקעות גדולות יותר בעזרת כסף שאין לו כרגע, זהו תחום פיננסי שהמון עסקים, בכל הרמות, בוחרים להיכנס אליו וכמובן שרמת מינוף גבוהה מדי מהווה סיכון משמעותי. פנייה למימון חוץ בנקאי מאפשרת לעסקים להגדיל את רמת המינוף שלהם בצורה משמעותית ולקבל אשראי בהיקפים גדולים יותר מאשר באמצעות הבנקים שמתאפיינים בחוסר נכונות לקחת על עצמם סיכונים גבוהים מדי והענקת אשראי לעסקים חדשים.

מהירות וזמינות המימון החוץ בנקאי

שיקול נוסף לגבי העדפת מימון חוץ בנקאי על פני מימון בנקאי נוגע למהירות קבלת הכסף וזמינות המימון ללקוח. בבנק התהליך ברוב המקרים יהיה ארוך יחסית ויכלול בירוקרטיה כלשהי ואילו גורמים חוץ בנקאיים מסוימים מציעים את קבלת הכסף בצורה מיידית יחסית ובצורה פשוטה ביותר. למשל פנייה לקבלת הלוואה מחברת כרטיסי אשראי או מחברות מימון שונות.

כאשר מחפשים מבנה הלוואה שונה

בעל עסק שמחפש לקבל מימון מיידי יחסית אך במבנה מימוני שונה מהמקובל, למשל ביטול הצורך בהחזרים שוטפים, בהחלט ימצא פתרונות בשוק החוץ בנקאי. שירותים כמו פקטורינג או נכיון צ'קים מאפשרים לעסקים לקבל מימון מזומן ומיידי כמעט, כאשר יתרון משמעותי הוא העובדה שאין צורך להחזיר את המימון (לא בדיוק הלוואה) אלא בתמורה לאחוז מחוב מקורי ללקוח עצמו הוא מקבל מימון והחברה המממנת גובה את אותו חוב ומקבלת את מלוא הסכום.

פתרון שונה נוסף הוא אפשרויות ליסינג למיניהם או מסלולי מימון ייחודיים שמציעים תנאים שאין בבנקים

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים