הלוואות מזרחי טפחותקבוצת הבנקאות של בנק מזרחי טפחות היא תולדה של מיזוג בין בנק מזרחי לבנק טפחות למשכנתאות משנת 2005. בנק טפחות למשכנתאות היה תמיד בבעלות בנק מזרחי אך כחלק ממהלך של מיתוג מחדש וחיזוק החוסן הכלכלי של מזרחי מוזג טפחות במלואו ונוצר הבנק הרביעי בגודלו בישראל.

לוגו של בנק מזרחי טפחות הלוואות

בנק מזרחי טפחות – אפשרויות מימון וסוגי הלוואות בנקאיות

בנק מזרחי טפחות מציע את מגוון השירותים הבנקאיים הרגילים שקיימים בשוק וכמו כן יכול להציע ללקוחותיו ידע, ניסיון ועוצמה של בנק טפחות למשכנתאות שהיה שחקן מרכזי בתחום במשך שנים רבות. הבנק הוא אחד הגופים שמראים שיעורי צמיחה ורווחיות גבוהים מאוד במערכת הפיננסית, בזכות מהלכי שיווק ומיתוג מוצלחים והצעת מגוון פתרונות פיננסיים ובנקאיים לציבור. ההלוואות של בנק מזרחי טפחות הן רבות ומגוונות.

הלוואות משכנתא – המומחים למשכנתאות

תחום המשכנתאות נחשב מרכזי בפעילות בנק מזרחי טפחות והבנק מחשיב את עצמו כמומחה בתחום וכספק שירות מהמעלה הראשונה עבור לקוחות כל הבנקים. סוגי המשכנתאות של בנק מזרחי טפחות הם:

משכנתא צמודה בריבית קבועה: משכנתא צמודה למדד המחירים לצרכן על מנת לשמור על ערך הכסף והריבית על ההלוואה נקבעת מראש ואינה משתנה לאורך תקופת ההחזר.

משכנתא לא צמודה בריבית קבועה: משכנתא בריבית קבועה במקרה זה אינה מוצמדת למדד או לאף פרמטר אחר והריבית בה קבועה מראש כך שהלווים יודעים מראש את סכום ההחזר הסופי גם לאחר 30 שנה.

משכנתא צמודה בריבית משתנה: בנק מזרחי טפחות מציע גם מסלול משכנתא בריבית משתנה שמאופיין במעט יותר סיכון ומתאים לתקופות של הורדות ריבית במשק. ההלוואה צמודה למדד ואחוזי הריבית משתנים בכל תקופת זמן מוגדרת ועל פי עוגן ריבית שנקבע מראש (ריבית אג"ח ממשלתי למשל).

משכנתא לא צמודה בריבית פריים: משכנתא בריבית פריים היא מסלול של בנק מזרחי טפחות ללא הצמדה כאשר חישוב הריבית הוא על בסיס ריבית הפריים בתוספת או הורדת מרווח מסוים ע"י הבנק. ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל + 1.5%.

משכנתא צמודה לשער מט"ח: סכום ההלוואה השקלי מוצמד לשער יציג של דולר או אירו והריבית היא על פי ריבית ליבור שמתעדכנת כל 3 חודשים. ירידה בערך המט"ח תפחית את קרן ההלוואה ולהיפך.

כמו כן קיימים מסלולי פירעון מיוחדים כמו "בלון" – החזרת הריבית בכל חודש והקרן בתשלום חד פעמי, החזר חודשי יורד, החזר חודשי מופחת בתחילת המשכנתא, החזר חודשי גמיש על פי צרכי הלקוח ועוד.

מימון רכב

בנק מזרחי טפחות מציע מימון של עד 100% מערך הרכב בהלוואות לרכישת רכב למחזיקי כרטיס טפחות. התנאים הם עד 20 שנה וריבית פריים + 2.75%, לשאר הלקוחות הבנק מעניק ריבית טובה ותחרותית.

הלוואת חופשה

הלוואה לרכישת חופשה בשיתוף חברת הנסיעות אשת טורס, עד 60,000 ש"ח, לתקופה של 12 חודשים וללא ריבית והצמדה.

מימון שכר לימוד

בנק מזרחי טפחות מאפשר ללקוחות סטודנטים לפצל את השובר של שכר הלימוד לעד 6 תשלומים ללא ריבית, הצמדה או עמלות. כמו כן יש אפשרות של הלוואה של עד 60,000 ש"ח, ל-8 שנים, בריבית פריים בלבד עם הצמדה למדד או לדולר. ניתן לדחות את ההחזר עד לסיום הלימודים.

הלוואות מהירות ולכל מטרה

בנק מזרחי טפחות מציע ללקוחותיו לקבל הלוואה לכל מטרה במהירות וביעילות בשיתוף עם חברות כרטיסי האשראי השונות. עד 60,000 ועד 60 חודשים. הבנק מעניק הלוואות לכל מטרה עד 40,000 ש"ח לתקופה של עד 30 שנה ומול שעבור נכס למגורים.

בנק מזרחי טפחות בשיתוף עם התעשיין איתן וורטהיימר מציעים הלוואות מיוחדות של עד 2 מיליון שקלים לעסקים קטנים מהצפון והדרום שעומדים בקריטריונים.

חברות הלוואות מומלצות

  • קרדיט פוינט

    הלוואות אטרקטיביות לבעלי נכסים